Sökning: "economic theory"

Visar resultat 1 - 5 av 753 avhandlingar innehållade orden economic theory.

 1. 1. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER

 2. 2. Utility Theory and Structural Analysis. Essays in the History of Swedish Economic Thought

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Lars Pålsson Syll; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Dahmén; Svennilson; structural analysis; Åkerman; Utility theory; revealed preferences; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : The first paper in this study is "Cassel and Revealed Preference Theory." The background to the paper is the general agreement that P. Samuelson originated the revealed preference theory of consumer behaviuor in 1938, but that there has not been such unanimous consent regarding possible precursors of the theory. LÄS MER

 3. 3. Economic Growth and Fiscal Policy

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Pontus Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Med ekonomisk tillväxt avses tillväxttakten i BNP – det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras för slutlig användning i ett land – och med finanspolitik avses handhavandet av de offentliga finanserna. LÄS MER

 4. 4. Economic Aspects of Ageing

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Paul Nystedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Diffusion of Medical Technology; Social Networks; Time Allocation; Widowhood; Gender; Ageing; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This thesis concerns economic aspects of ageing and investigates incentives and outcomes related to this process. The thesis is a collection of five essays. An introductory chapter provides an overall economic perspective of ageing. LÄS MER

 5. 5. Essays on Econometric Theory

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Peter Jochumzen; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; measure of fit; unemployment insurance; non proportionality; stochastic frontier production function; diffusion of technology; Duration analysis; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This dissertation contains a variety of contributions to econometric theory. Broadly speaking, econometrics may be categorized depending on what type of data is being analyzed, the two main categories being time series data and cross sectional data. A third category is panel data, combining cross sectional data observed over time. LÄS MER