Sökning: "economic policy"

Visar resultat 1 - 5 av 1025 avhandlingar innehållade orden economic policy.

 1. 1. Economic Growth and Fiscal Policy

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Pontus Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Med ekonomisk tillväxt avses tillväxttakten i BNP – det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras för slutlig användning i ett land – och med finanspolitik avses handhavandet av de offentliga finanserna. LÄS MER

 2. 2. Bruten brygga : Gunnar Myrdal och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 1943-1947

  Detta är en avhandling från Stockholm : Santérus

  Författare :Örjan Appelqvist; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish social democracy; postwar planning; financial policy; international reconstruction credits; currency policy; Sweden’s National Bank; trade policy; GATT; Sweden’s trade; Anglo-Swedish relations; Swedish- American relations; Swedish-Polish relations; Swedish-Russian trade agreement; monetary policy; industrial policy; keynesianism; international politics; Gunnar Myrdal; Ernst Wigforss; Dag Hammarskjöld.; Gunnar Myrdal; Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The political project of Gunnar Myrdal in Sweden’s post-war planning is characterised and its application in different areas of economic policy in the first post-war years is analysed. His participation in the government, ending in 1947 at the time of a currency crisis, is generally regarded as a failure. LÄS MER

 3. 3. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER

 4. 4. Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy Essays on the Swedish Model in the Postwar Period

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jakob Molinder; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk historia; Economic History; Swedish model; postwar period; interregional migration; wages; labor market policy; regional restructuring; economic growth; structural change; solidaristic wage policy; relocation allowances; regional policy;

  Sammanfattning : The Swedish model is perceived as a successful framework for combining rapid labor market adjustment with low inequality. Formulated by Gösta Rehn and Rudolf Meidner and implemented from the 1950s, it has been associated with the peak in economic restructuring and interregional migration during the 1960s. LÄS MER

 5. 5. Western economic warfare 1947-1967 : a case study in foreign economic policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Gunnar Adler-Karlsson; Stockholms universitet.; [1968]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER