Sökning: "ekonomiska system"

Visar resultat 1 - 5 av 254 avhandlingar innehållade orden ekonomiska system.

 1. 1. Profession, genus och företagarpar : en studie av advokater och köpmän

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Javefors Grauers; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Business Couple; Family Business; Profession; Gender System; Lawyer; Supermarket Owner; ICA; Familjeföretag; Genusaspekter; Advokatbyråer; Snabbköpsbutiker; Jurister; Företagare; Familjen; Genusarbetsdelning; Genussystem; Jämställdhet; Företag; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A study of supermarket owners (Javefors Grauers 1999) showed that the woman and the man in the family business were unequal in terms of e.g. ownership, salaries, and domestic work. Furthermore, that the woman in the business couple was not visible as a supermarket owner. LÄS MER

 2. 2. Redovisningsmått, påkopplade system och ekonomiska konsekvenser

  Detta är en avhandling från Institute of Economic Research

  Författare :Niklas Sandell; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning; Accounting; Connected systems; Performance compensation; Accounting measures; Economic consequences;

  Sammanfattning : Accounting measures are often used as a basis for decisions and computations. In these capacities, accounting measures are often taken for granted. This thesis concerns the use of accounting measures in contracts and in legislation. The main focus of the thesis is the use of accounting measures in contracts for performance compensation. LÄS MER

 3. 3. Externally unbonded post-tensioned CFRP tendons a system solution

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Bennitz; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CFRP; prestress; tendon; external; unbonded; anchorage; beams; Civil engineering and architecture - Building engineering; CFRP; förspänning; vajer; utanpåliggande; icke vidhäftande; förankring; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggnadsteknik; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : The introduction of Fibre Reinforced Polymers (FRP) to the civil engineering market in the late 1980s resulted in the emergence of a range of new tools for rehabilitating and strengthening concrete structures. Strengthening using FRPs is typically accomplished using non-prestressed externally bonded FRPs. LÄS MER

 4. 4. Essays on the Demand for Alcohol in Sweden - Review and Applied Demand Studies

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik Berggren; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; frequency; intensity; quantity per period; rational addiction; cross-border shopping; monopoly; elasticities; taxation; demand system; alcohol demand; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The review and Paper I present applications of economics to the use of alcohol. The review considers the demand for alcohol. The first paper also considers taxes and other alcohol policy measures, social costs and economic evaluations. LÄS MER

 5. 5. Activity-Based Costing : avbildning, integration & nytta

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Henrik Nehler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-Based Costing; Activity-Based Management; activities; cost pools; cost drivers; product costing; cost accounting; management accounting; management control systems; cost system complexity sophistication; degree of integration; information value; Activity-Based Costing; ekonomistyrning; kostnader; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation provides an extensive analysis of Activity-Based Costing, one of the most discussed management accounting models during the 90's. The aim of the study is to analyse the prerequisites for the design, integration and use of Activity-Based Costing systems. LÄS MER