Sökning: "rättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 262 avhandlingar innehållade ordet rättsvetenskap.

 1. 1. Nordisk mervärdesskatterätt : Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget, Stockholm

  Författare :Björn Westberg; Högskolan i Jönköping.; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; skatterätt; mervärdesskatt; Mervärdesskatt; juridik; lagstiftning; Norden; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem En studie om rättsliga förutsättningar för adaptiv och ekosystembaserad reglering och planering för bevarandet av biologisk mångfald vid jakt

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Christiernsson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law Jurisprudence; Rättsvetenskap Juridik; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Biological diversity, i.e., the variety of genes, species and ecosystems, is fundamental to all life on Earth. The conservation of biodiversity is consequently recognized both in national and international law as one of the prerequisites for achieving a sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Svensk gruvrätt En rättsvetenskaplig studie rörande förutsättningarna för utvinning av mineral

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Lars Bäckström; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law Jurisprudence; Gruvrätt; mineral; utvinning; koncession; tillståndsprövning; miljöprövning; Rättsvetenskap Juridik; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Swedish landowners Historically, Swedish landowners have been forced to accept that that their land is claimed for mining activities. This has been done on the basis of different laws and legal rules. The Minerals Act currently in force also entitles third parties to extract miner-als from other people's property. LÄS MER

 4. 4. Bankrörelse : Risker och riskhantering i banker

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts Juridik

  Författare :Henric Falkman; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bankrätt; bankrörelse; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Den verksamhet som bedrivs av banker anses vara av särskilt stor betydelse för samhällslivet och dessutom förknippad med särskilda risker. Dessa risker tillsammans med det faktum att insättare och andra investerare normalt saknar möjlighet att inhämta och utvärdera information rörande riskegenskaperna hos bankernas tillgångar och skulder medför att banker är potentiellt instabila. LÄS MER

 5. 5. Compensation of Losses in Foreign Subsidiaries within the EU : A Comparative Study of the Unilateral Loss-Compensation Mechanisms in Austria and Denmark

  Detta är en avhandling från Jönköping : JIBS

  Författare :Anna Gerson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Losses; group taxation; loss relief; neutrality; single-entity approach; horizontal equity; ability to pay principle; double dip; arbitrary income shifting; permanent income shifting; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt;

  Sammanfattning : This study commences in the problems related to the restricted possibilities for cross-border groups to take losses incurred in foreign subsidiaries into account upon taxation. These difficulties lead to the situation where the overall tax burden of the group, seen as an economic unit, might exceed its economic capacity. LÄS MER