Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 1495 avhandlingar innehållade ordet juridik.

 1. 1. Passivitetsrätten vid skattetillägg

  Författare :Hanna Grylin; Eleonor Kristoffersson; Börje Leidhammar; Mats Höglund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The right to silence and the right against self-incrimination; tax surcharge; tax return; obligation to submit information;

  Sammanfattning : When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges can be made in both administrative and criminal proceedings. LÄS MER

 2. 2. Ett gemensamt styrelserum : rättsliga förutsättningar för att åstadkomma en jämn könsfördelning genom kvotering

  Författare :Johanna Jers; Görel Granström; Jan Leidö; Katarina Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender equality; quota rules; board of directors; boardroom; companies listed on the stock market; EU law; corporate law; company law; Swedish company law; corporate governance; Rättsvetenskap; juridik; EU-rätt; associationsrätt; bolagsrätt; aktiemarknadsrätt; genus; jämställdhet; kvotering; bolagsstyrelser; styrelserum; aktiemarknadsbolag; noterade bolag; bolagsstyrning; Law; juridik;

  Sammanfattning : Many countries have set political goals in order to achieve an equal gender balance on company boards. A common intervention to reach these goals is the introduction of mandatory quota rules. LÄS MER

 3. 3. En essä om estetisk efterrättelse

  Författare :Johanna Börrefors; Håkan Hydén; Carl-Göran Heidegren; Sweden Lund Lund University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Juridik; Law;

  Sammanfattning : Meads centrala påstående var att medvetandet uppstår mellan människor. Det individuella subjektet framträder därmed som en effekt. Jag har lyft fram det faktum att Miget - agenten snarare än subjektet - föregår och ingår i den sociala interaktionen. LÄS MER

 4. 4. Assimilated justice for the actors by the international core crimes : Towards a legitimate assimilated justice paradigm of criminal and restorative justice aims

  Författare :Jessica Jonsson; Neil Walker; Jeremy Sarkin; Cécile Aptel; Marie-Ange Moreau; Italy Florence European University Institute Department of Law; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Criminal Court; South African Truth and Reconciliation Commission; victims of international core crimes; rights of victims; restorative justice; transitional justice; international criminal law; international criminal justice; retributive justice; Juridik; Law; Kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER