Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 1419 avhandlingar innehållade ordet juridik.

 1. 1. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Niklas Selberg; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nordisk mervärdesskatterätt : Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget, Stockholm

  Författare :Björn Westberg; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skatterätt; mervärdesskatt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Assimilated justice for the actors by the international core crimes : Towards a legitimate assimilated justice paradigm of criminal and restorative justice aims

  Detta är en avhandling från Florence, Italy : European University Institute

  Författare :Jessica Jonsson; Neil Walker; Jeremy Sarkin; Cécile Aptel; Marie-Ange Moreau; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Criminal Court; South African Truth and Reconciliation Commission; victims of international core crimes; rights of victims; restorative justice; transitional justice; international criminal law; international criminal justice; retributive justice; Juridik; Law; Kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Outside the Law : An Ethnographic Study of Street Vendors in Bogotá

  Detta är en avhandling från Florence, Italy : European University Institute

  Författare :Ana Maria Vargas Falla; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Control; Sociology of Law; Well-being; Street Vendors; Rickshaws; Ethnography; Bogotá; Colombia; Informal Economy; Informal Workers; Formalization; Rule of Law; Legal Empowerment.; Social Norms; Informal Control; Negative Social Capital; Legal Pluralism; Labor Law; social kontroll; rättssociologi; well-being; gatuförsäljare; rickshaws; etnografi; Bogotá; Colombia; informell ekonomi; arbetsliv; formalisering; rättssäkerhet; empowerment; sociala normer; informell kontroll; socialt kapital; juridik; normer; rättspluralism;

  Sammanfattning : Millions of people worldwide work outside the law as street vendors in order to earn a living. However, they often work in fear of police evictions and confiscations since their work is in many places considered illegal. LÄS MER

 5. 5. Anställningen vid verksamhetsövergång

  Detta är en avhandling från Lund : Juristförlaget

  Författare :Bernard Johann Mulder; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : .... LÄS MER