Sökning: "juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 1195 avhandlingar innehållade ordet juridik.

 1. 1. Punktskatter : Rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Stefan Olsson; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nordisk mervärdesskatterätt : Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget, Stockholm

  Författare :Björn Westberg; Högskolan i Jönköping.; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; skatterätt; mervärdesskatt; Mervärdesskatt; juridik; lagstiftning; Norden; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Passivitetsrätten vid skattetillägg

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Hanna Grylin; Örebro universitet.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The right to silence and the right against self-incrimination; tax surcharge; tax return; obligation to submit information;

  Sammanfattning : When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges can be made in both administrative and criminal proceedings. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Niklas Selberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Försäkring och ansvarsfördelning : Om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Harald Ullman; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Law; rättsvetenskap; juridik;

  Sammanfattning : This thesis discusses the relationship between risks in commercial supply and construction contracts. on the one hand, and risk coverage via insurance, on the other hand. Despite the close link which, in fact, exists between companies' standard purchase agreements and the insurance they hold, few concrete signs of this can be seen. LÄS MER