Sökning: "Integrationspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Integrationspolitik.

 1. 1. Svensk invandrar- och integrationspolitik : en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter

  Författare :Lena Södergran; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; immigrant and integration policy; immigrant political transformation; integration; equality; co-operation; democracy; human rights; citizenship; social exclusion; political participation;

  Sammanfattning : This thesis consists of three studies that discuss and analyse Sweden's immigrant and integration policy from different perspectives. The main aim is to provide an understanding of and try to explain why the goal to develop an equal status and situation for immigrants and refugees in Sweden not has been realized. LÄS MER

 2. 2. Integrationen och arbetets marknad : Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 3. 3. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 4. 4. Likhetens rum - olikhetens praktik : om produktion av integration i fyra svenska kommuner

  Författare :Lena Grip; Gunnel Forsberg; Lotta Braunerhielm; Tora Friberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; integration; politics; Lefebvre; immigrant women; production of space; integration; integrationspolitik; invandrade kvinnor; Lefebvre; produktion av rum; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : What is integration? How is integration achieved and to whom is it directed? And how is integration implemented in respect to immigrant women? This thesis examines ideas concerning integration and the policy and practice of integration on the basis of a set of policies which include Swedish society as “multicultural”, with the focus on immigrant women. Integration as a political project exists at a national level in Sweden but also in most of Sweden’s municipalities. LÄS MER

 5. 5. Raka spår, sidospår, stopp : Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

  Författare :Mirjam Hagström; Karin Zetterqvist Nelson; Catrin Lundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youths; newly arrived youths; newly arrived students; experiences; inclusion; exclusion; Swedishness; integration policy; introduction policy; ungdomar; nyanlända ungdomar; erfarenheter; inkludering; exkludering; svenskhet; integrationspolitik; introduktionspolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden efter migrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 - 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. LÄS MER