Sökning: "Martin Fransson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Martin Fransson.

 1. 1. Självbeskrivning och tjänstekognition Om processkartläggning på Arbetsförmedlingen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Martin Fransson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; Business-process modelling; continuous improvements; service cognition; service development; TQM; designed conversations; implementation; organizational change; organizational cognition; organizational design; organizational development; participatory design; self-assessment; Gruppsamtal; implementering; kognitiv organisationsteori; kvalitetsutveckling; organisationsförändring; organisationsutveckling; organisering; processkartläggning; självbeskrivning; strategisk styrning; ständiga förbättringar; tjänstekognition; tjänsteutveckling; designed conve;

  Sammanfattning : När arbetsuppgifter dokumenteras föds ofta nya idéer om hur arbetet ska utföras. Skrivandet är en viktig källa till utveckling, men tyvärr är möjligheterna begränsade när det gäller att överföra det nya tänkesättet till dem som berörs. LÄS MER

 2. 2. Verkstadsindustrins tjänstefiering en explorativ resa i det nya affärslandskapet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Martin Fransson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : I läroböcker och managementlitteratur hävdas att industrins erbjudanden får ett allt större tjänsteinnehåll. Kunskapen om hur denna ”tjänstefiering” tar sig uttryck är emellertid begränsad. LÄS MER

 3. 3. Mathematical model development to investigate the pharmacokinetic variability of two anticancer drugs

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medical Epidemiology and Biostatistics

  Författare :Martin Fransson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Pharmacokinetic variability in a population is the variability in plasma drug concentrations among individuals. It may, for instance, be caused by differences in genes coding for drug-transport proteins and metabolizing enzymes, amount of body fat, age, sex, patient compliance, diet or disease progression. LÄS MER

 4. 4. Towards Individualized Drug Dosage - General Methods and Case Studies

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Fransson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; drug dosage; population pharmacokinetics; biochemical modelling; identifiability; parameter estimation; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Bioinformatics; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Bioinformatik;

  Sammanfattning : Progress in individualized drug treatment is of increasing importance, promising to avoid much human suffering and reducing medical treatment costs for society. The strategy is to maximize the therapeutic effects and minimize the negative side effects of a drug on individual or group basis. LÄS MER