Sökning: "rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 413 avhandlingar innehållade ordet rehabilitering.

 1. 1. Om vikten av arbete och meningen med livet : Yrkesinriktad rehabilitering av synskadade

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Elsebeth Stoltz Bergqvist; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Genusperspektiv på rehabilitering för patienter med rygg- och nackbesvär i primärvård

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Gunilla Stenberg; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gender; neck pain; back pain; physiotherapy; rehabilitation; treatment; primary health care; confirmation; grounded theory; qualitative content analysis; questionnaire; principal component analysis; physical activity; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Introduction Gender as a social and cultural construction has an impact on physiotherapist and patient beliefs, understanding, and behaviour and could affect physiotherapy encounters. Gender studies in early rehabilitation are scarce. LÄS MER

 3. 3. Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jeanette Lindberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patientdelaktighet; personcentrering; partnerskap; respekt; information; motivation; instrumentutveckling; frågeformulär; PPRQ; PREM; PROM; ryggmärgsskada; rehabilitering; spinalenhet; vårdande; personal; närstående;

  Sammanfattning : Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ). LÄS MER

 4. 4. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Eva Petersson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interaktiva miljöer erbjuder en märkbar utvecklingmöjlighet när det gäller bl.a. anpassningsmöjlighet samt uppmuntran till handling och interaktion. LÄS MER

 5. 5. Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders Quantitative and qualitative follow-up studies

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Rita Sjöström; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; disability; mental health; mobility; musculoskeletal; pain; quality of life; rehabilitation; return to work; sick leave; nedsatt förmåga; mental hälsa; rörlighet; muskuloskeletal; smärta; livskvalitet; rehabilitering; återgång i arbete; sjukskrivning; rehabiliteringsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of this investigation was to evaluate a seven-weekmultidisciplinary rehabilitation programme, with emphasis onmusculoskeletal disorders, for working-age people, by assessments at thestart and end of the rehabilitation programme, and at follow-upexaminations 6, 12 and 24 months after completion of the programme. Afurther aim was to explore the experiences of people not returning to workduring a period of six years after participation in an extensivemultidisciplinary rehabilitation programme. LÄS MER