Sökning: "rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 255 avhandlingar innehållade ordet rehabilitering.

 1. 1. Om vikten av arbete och meningen med livet : Yrkesinriktad rehabilitering av synskadade

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Elsebeth Stoltz Bergqvist; [1995]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Jeanette Lindberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patientdelaktighet; personcentrering; partnerskap; respekt; information; motivation; instrumentutveckling; frågeformulär; PPRQ; PREM; PROM; ryggmärgsskada; rehabilitering; spinalenhet; vårdande; personal; närstående;

  Sammanfattning : Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ). LÄS MER

 3. 3. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Eva Petersson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity;

  Sammanfattning : daptive responsive environments that encourage interaction for children with severe disabilities offer a distinct potential for play and learning in rehabilitation. Physical training and therapy for these children is often enduring, tedious, and boring through repetition - and this is often the case for both the child and the facilitator/therapist. LÄS MER

 4. 4. Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders Quantitative and qualitative follow-up studies

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Rita Sjöström; Marie Alricsson; Ragnar Asplund; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; disability; mental health; mobility; musculoskeletal; pain; quality of life; rehabilitation; return to work; sick leave; nedsatt förmåga; mental hälsa; rörlighet; muskuloskeletal; smärta; livskvalitet; rehabilitering; återgång i arbete; sjukskrivning; rehabiliteringsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of this investigation was to evaluate a seven-weekmultidisciplinary rehabilitation programme, with emphasis onmusculoskeletal disorders, for working-age people, by assessments at thestart and end of the rehabilitation programme, and at follow-upexaminations 6, 12 and 24 months after completion of the programme. Afurther aim was to explore the experiences of people not returning to workduring a period of six years after participation in an extensivemultidisciplinary rehabilitation programme. LÄS MER

 5. 5. En myndighet i samverkan Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lena Enqvist; Ruth Mannelqvist; Markus Naarttijärvi; Wenander Henrik; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social insurance; Social Insurance Agency; Public Employment Service Agency; Health Care Providers; health care; rule of law; administrative law; social security law; cooperation; public authorities; sickness benefits; vocational rehabilitation; return-to-work; secrecy; data protection; investigation measures; rättsvetenskap; juridik; socialförsäkringsrätt; allmän förvaltningsrätt; offentlig rätt; statsrätt; konstitutionell rätt; offentlighet- och sekretess; dataskydd; GDPR; rehabiliteringskedjan; rehabilitering; återgång i arbete; Försäkringskassan; Arbetsförmedlingen; hälso- och sjukvården; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyzes the legal conditions under which the Swedish Social Insurance Agency may engage in cooperation with the Swedish Public Employment Service and Swedish Health Care Providers (both public and private), regarding rehabilitation, information exchange and investigation measures in individual sick leave insurance cases. It also presents an analysis of whether these legal conditions contribute to safeguarding legality and legal certainty when the Social Insurance Agency is involved in cooperation. LÄS MER