Sökning: "rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 326 avhandlingar innehållade ordet rehabilitering.

 1. 1. Ett hållbart arbetsliv : arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

  Författare :Johan Holm; Örjan Edström; Ruth Mannelqvist; Maria Steinberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational health and safety; OHS; work environment; working environment; labour law; public law; enforcement; sustainable working life; rehabilitation; legal responsibility; Arbetsmiljörätt; arbetsrätt; arbetsmiljö; arbetsgivare; arbetstagare; hållbart arbetsliv; rehabilitering; sanktioner; genomdrivande; arbetsmiljöbrott; sanktionsavgifter; anställningskydd; arbetsmiljölagen; LAS; MBL; Arbetsmiljöverket; föreläggande; vitesföreläggande; vite; diskriminering; arbetsskador; skadestånd; Touri; Teubner; Hydén; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyses the Swedish employers’ legal responsibility for the work environment and rehabilitation efforts. The focus of analysis is on the legal requirements to be met by the employer and the legal mechanisms available to enforce the requirements. LÄS MER

 2. 2. Om vikten av arbete och meningen med livet : Yrkesinriktad rehabilitering av synskadade

  Författare :Elsebeth Stoltz Bergqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering

  Författare :Jeanette Lindberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patientdelaktighet; personcentrering; partnerskap; respekt; information; motivation; instrumentutveckling; frågeformulär; PPRQ; PREM; PROM; ryggmärgsskada; rehabilitering; spinalenhet; vårdande; personal; närstående;

  Sammanfattning : Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ). LÄS MER

 4. 4. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  Författare :Eva Petersson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; non-formal learning; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

  Sammanfattning : daptive responsive environments that encourage interaction for children with severe disabilities offer a distinct potential for play and learning in rehabilitation. Physical training and therapy for these children is often enduring, tedious, and boring through repetition - and this is often the case for both the child and the facilitator/therapist. LÄS MER

 5. 5. Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders : Quantitative and qualitative follow-up studies

  Författare :Rita Sjöström; Marie Alricsson; Ragnar Asplund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; disability; mental health; mobility; musculoskeletal; pain; quality of life; rehabilitation; return to work; sick leave; nedsatt förmåga; mental hälsa; rörlighet; muskuloskeletal; smärta; livskvalitet; rehabilitering; återgång i arbete; sjukskrivning; rehabiliteringsvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of this investigation was to evaluate a seven-weekmultidisciplinary rehabilitation programme, with emphasis onmusculoskeletal disorders, for working-age people, by assessments at thestart and end of the rehabilitation programme, and at follow-upexaminations 6, 12 and 24 months after completion of the programme. Afurther aim was to explore the experiences of people not returning to workduring a period of six years after participation in an extensivemultidisciplinary rehabilitation programme. LÄS MER