Sökning: "organisering"

Visar resultat 1 - 5 av 154 avhandlingar innehållade ordet organisering.

 1. 1. Organisering av utvecklingsprojekt : praktik, dynamik och gränssnitt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet. Handelshögskolan

  Författare :Thommie Burström; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gränser; organisering; praktik; dynamik; gränsiterationer; gränsöverskridande aktörer; aktiviteter; objekt; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att besvara frågan hur gränser organiseras när flera olika organisationer samverkar för att skapa nya teknologiska innovationer.  Syftet med denna studie är att ur ett praktikorienterat perspektiv skapa en förståelse för hur intra- och interorganisatoriska gränser organiseras vid tidiga utvecklingsprojekt inom lastbilsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Mångfaldens organisering Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Osman Aytar; Mälardalens högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Ethnicity; inter-ethnic relations; immigrant organizations; state; political parties; integration; diversity; cooperation; consultation; participation; communication; social opportunities; social barriers and case study;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine inter-ethnic relations between organizationally active people with different ethnic backgrounds. I focus on relations that are based on a mutual interdependence between parties, mutual respect, common procedural rules, real opportunities that expressly approve or reject a proposal in a decision or deliberation situation free from compulsion, where people, who have different ethnic backgrounds, strive after insight and understanding in their relations. LÄS MER

 3. 3. Personalfunktionens organisering : en analysmodell

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peter Carlsson; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Institutionalisering av ansvar i kommunal revision Lärande organisering

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Författare :Ann Britt Karlsson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The thesis deals with responsibilities and social interactions in auditing political accountability in Swedish municipalities and regions. Can local audit institutions and their practices help to strengthen democratic leadership and responsibility?Case-studies have been performed in ten municipalities, one county council and one regional unit across Sweden during the period 2003 to 2007. LÄS MER

 5. 5. Evenemangsmarknadsföringens organisering: Interaktion mellan aktörer på ett politiskt torg

  Detta är en avhandling från ETOUR

  Författare :Mia Larsson; Mia Larson; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; renewal processes.; political market square; project networks; events; festivals; political processes;

  Sammanfattning : This thesis comprises five papers discussing two case studies – the mega-event World Championships in Athletics 1995 in Göteborg and the regional festival Storsjöyran in Östersund, Sweden. The study adopts an organisational-theoretical perspective and focus on both intra- and interorganisational aspects of the marketing work. LÄS MER