Sökning: "Integration policy"

Visar resultat 1 - 5 av 243 avhandlingar innehållade orden Integration policy.

 1. 1. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 2. 2. Policy Integration for Sustainable Transport Development : Case Studies of Two Swedish Regions

  Författare :Linnea Eriksson; Jenny Palm; Lisa Hansson; Dick Magnusson; Magdalena Fallde; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER

 3. 3. Segregerande integrering : en studie av gymnasieskolans individuella program

  Författare :Elisabeth Hultqvist; Staf Callewaert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper-secondary school; individual programme; classification; framing; slack ; integration; differentiation; Gymnasieskolan; individuella program; Sverige; 1990-talet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse the encounter between a group of "less able" pupils and the upper-secondary school individual programme. This encounter results from the educational-policy ambition to give all young people a three-year upper-secondary school education. LÄS MER

 4. 4. Svensk invandrar- och integrationspolitik : en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter

  Författare :Lena Södergran; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; immigrant and integration policy; immigrant political transformation; integration; equality; co-operation; democracy; human rights; citizenship; social exclusion; political participation;

  Sammanfattning : This thesis consists of three studies that discuss and analyse Sweden's immigrant and integration policy from different perspectives. The main aim is to provide an understanding of and try to explain why the goal to develop an equal status and situation for immigrants and refugees in Sweden not has been realized. LÄS MER

 5. 5. Environmental policy integration in bioenergy : policy learning across sectors and levels?

  Författare :Charlotta Söderberg; Katarina Eckerberg; Andrea Lenschow; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental policy integration; sustainability; multi-level EPI; multisector EPI; learning; frames; bioenergy; energy; agriculture; EU; Sweden; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : A central principle within UN and EU policy is environmental policyintegration (EPI), aiming at integrating environmental aspirations, targetsand requirements into sector policy in order to promote sustainabledevelopment. The focus of this study is EPI in bioenergy policy. LÄS MER