Sökning: "offentlig rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden offentlig rätt.

 1. 1. Samband i socialförsäkringen : en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Ruth Mannelqvist; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; social insurance; benefits and contributions; social rights; sex equality; legal principles and income; Offentlig rätt; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; offentlig rätt; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the concept of a connection between benefits and contributions in social insurance is strong. The opinion is based on an understanding that social security law in constructed upon the same principles as private insurance. LÄS MER

 2. 2. Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Andrea Sundstrand; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; serive concessions; B-services; below thresholds; EU primary law; remedies; crossborder interest; public procurement directives; offentlig upphandling; offentliga kontrakt; tjänstekoncessioner; B-tjänster; under tröskelvärdena; primärrätt; rättsmedel; gränsöverskridande intresse; upphandlingsdirektiv; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is EU primary legislation on public procurement. The award of public contracts below the thresholds, for B-services and for service concessions are excluded from the EU public procurement directives. LÄS MER

 3. 3. Avbrutna upphandlingar : Ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Fredrik Morawetz; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-05-06]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; damages; remedies; precontractual liability; duty of loyalty; offentlig förvaltning; offentlig upphandling; skadestånd;

  Sammanfattning : The thesis addresses a practical problem that has recently emerged on the Swedish public procurement law agenda; the fact that a considerable number of initiated tender procedures are cancelled by the contracting authority. During the last decade, the number of cancelled tenders has increased yearly and in 2017 over 13 percent of the initiated procedures governed by the EU public procurement regulation ended in cancellation. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrirätt : Intressen, rättigheter och principer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Moa Kindström Dahlin; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public Law; offentlig rätt; mental health law; public law; medical law; social law; autonomy; care; societal protection; capacity; rights; principles; legality; objectivity; proportionality; balancing interests; risk assessment; European Convention on Human Rights; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Mentally-ill individuals today are seen as having the same right to self-determination as others. Despite this, involuntary psychiatric care is accepted with reference to the patient's own best interests and to a certain extent, the need for societal protection. LÄS MER

 5. 5. Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Lena Marcusson; Uppsala universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltning; myndighet; myndighetsområdet; offentligrättslig korporation; skadestånd; tjänstefel; förvaltningslagen; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER