Sökning: "socialförsäkringsrätt"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet socialförsäkringsrätt.

  1. 1. En myndighet i samverkan : Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården

    Författare :Lena Enqvist; Ruth Mannelqvist; Markus Naarttijärvi; Wenander Henrik; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social insurance; Social Insurance Agency; Public Employment Service Agency; Health Care Providers; health care; rule of law; administrative law; social security law; cooperation; public authorities; sickness benefits; vocational rehabilitation; return-to-work; secrecy; data protection; investigation measures; rättsvetenskap; juridik; socialförsäkringsrätt; allmän förvaltningsrätt; offentlig rätt; statsrätt; konstitutionell rätt; offentlighet- och sekretess; dataskydd; GDPR; rehabiliteringskedjan; rehabilitering; återgång i arbete; Försäkringskassan; Arbetsförmedlingen; hälso- och sjukvården; Law; juridik;

    Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyzes the legal conditions under which the Swedish Social Insurance Agency may engage in cooperation with the Swedish Public Employment Service and Swedish Health Care Providers (both public and private), regarding rehabilitation, information exchange and investigation measures in individual sick leave insurance cases. It also presents an analysis of whether these legal conditions contribute to safeguarding legality and legal certainty when the Social Insurance Agency is involved in cooperation. LÄS MER