Sökning: "Ruth Mannelqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Ruth Mannelqvist.

 1. 1. Samband i socialförsäkringen : en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

  Författare :Ruth Mannelqvist; Åsa Gunnarsson; Anna Hollander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; social insurance; benefits and contributions; social rights; sex equality; legal principles and income; Offentlig rätt; Public law; Offentlig rätt; public law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the concept of a connection between benefits and contributions in social insurance is strong. The opinion is based on an understanding that social security law in constructed upon the same principles as private insurance. LÄS MER

 2. 2. Den enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn

  Författare :Ida Asplund; Ruth Mannelqvist; Markus Naarttijärvi; Anna-Sara Lind; Umeå universitet; []
  Nyckelord :supervision; legal security; rule of law; individuals; fundamental rights; public administration; tillsyn; rättssäkerhet; rättsstat; individer; grundläggande rättigheter; offentlig förvaltning; offentlig rätt; public law; administrative law; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Legal security in public administration is one of the prerequisites for a legal state. It can be promoted through supervision by public authorities. The need of supervision has increased due to the development of public administration. EU law has also had a clear impact on the development of supervision and its regulation. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård : En medicinrättslig studie

  Författare :Ewa Axelsson; Elisabeth Rynning; Lotta Lerwall; Ruth Mannelqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to map and examine the regulation and the division of responsibilities in the quality assurance system in Swedish health care. The system includes actors of various kinds, all with different responsibilities aimed at ensuring that patients are provided with health care of good quality. LÄS MER

 4. 4. Brottsoffer i rättskedjan : en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter

  Författare :Therese Enarsson; Görel Granström; Ruth Mannelqvist; Eva Tiby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Victims’ rights; victims of crime; criminal process; judicial process; justice system; police; prosecutor; courts; policy; Brottsoffers rättigheter; brottsoffer; rättsprocess; rättskedjan; rättsväsendet; polis; åklagare; domstol; policy;

  Sammanfattning : In recent decades the Swedish legislature has increasingly focused on the treatment of victims of crime and the information they receive. Victimology research has also shown the importance of treating victims with respect and of keeping them informed of their rights and the progress of their case throughout the process. LÄS MER

 5. 5. En myndighet i samverkan : Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården

  Författare :Lena Enqvist; Ruth Mannelqvist; Markus Naarttijärvi; Wenander Henrik; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social insurance; Social Insurance Agency; Public Employment Service Agency; Health Care Providers; health care; rule of law; administrative law; social security law; cooperation; public authorities; sickness benefits; vocational rehabilitation; return-to-work; secrecy; data protection; investigation measures; rättsvetenskap; juridik; socialförsäkringsrätt; allmän förvaltningsrätt; offentlig rätt; statsrätt; konstitutionell rätt; offentlighet- och sekretess; dataskydd; GDPR; rehabiliteringskedjan; rehabilitering; återgång i arbete; Försäkringskassan; Arbetsförmedlingen; hälso- och sjukvården; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyzes the legal conditions under which the Swedish Social Insurance Agency may engage in cooperation with the Swedish Public Employment Service and Swedish Health Care Providers (both public and private), regarding rehabilitation, information exchange and investigation measures in individual sick leave insurance cases. It also presents an analysis of whether these legal conditions contribute to safeguarding legality and legal certainty when the Social Insurance Agency is involved in cooperation. LÄS MER