Sökning: "natural history"

Visar resultat 1 - 5 av 963 avhandlingar innehållade orden natural history.

 1. 1. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Rangnar Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; History of ideas; history of science; university history; Swedish university history; political science; literature studies; physics; concepts of science; perceptions of research; peer review; quality in science; research quality.;

  Sammanfattning : Rangnar Nilsson: Good science: How researchers’ conceptions of science expressed in peer review documents change in three different disciplines (God vetenskap: Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner). Ph.D. Dissertation in Swedish, with a summary in English. LÄS MER

 2. 2. Kungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Stefan Persson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; De-centralised structure; Inter-dependence; Topography; Border region; Border defences; Identity; Militarisation; Centralisation; Social discipline; Historia; Politisk historia; Political history; Interaction; History;

  Sammanfattning : In the early-modern period, Danish peasants living on crown estates across the country found a profitable way of interacting with the crown and its representatives. The necessary co-existence of rulers and ruled was marked by inter-dependence, solidarity of interest, and inter-subjective resolution of conflict. LÄS MER

 3. 3. Maktfyllda möten i medicinska rum: debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Christina Jansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; gender; childbirth; maternity care; medicine; foetus; midwives; women s movement; medical technology; CTG; pain relief; nature natural; body; situated knowledges; history; Donna Haraway; 1960-1985; Sweden;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze debates around and changes in knowledge production and medical practices of childbirth between 1960 and 1985 in Sweden. The roles of the different actors involved, such as physicians, midwives, the National Board of Health and Welfare, the women’s movement and politicians are studied in four main contexts: medical practice and debate, the Swedish Parliament, women’s movement and the more general debate, as reflected in the media. LÄS MER

 4. 4. Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Atlantis

  Författare :Johan Östling; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nazism; experience; Reinhart Koselleck; conceptual history; the Second World War; the postwar era; Sweden; German culture; Thomas Mann; stigma; cultural radicalism; natural law; generation;

  Sammanfattning : At the core of this study is an enquiry into the experiences of Nazism and the conclusions that were drawn from them. The prime concern is the ideological and intellectual arena in Sweden in the wake of the Second World War, but throughout the study the Swedish case is examined against a more general international background. LÄS MER

 5. 5. Röd Stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Anne Hedén; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; Kina; kulturrevolution; kommunism; utopi; vänster; drivkrafter; Bourdieu; politiska rörelser; den nya vänstern; revolutionär turism; kulturrevolutionen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to assess and analyze the image of revolutionary China in the eyes of Swedish leftwing travelers and activists during the heyday of Maoism, and how these traveler’s and activist’s reports and texts were used to promote friendship activism with China. Of particular interest is how the euphoric view of China in the west, during the Cultural revolution, was promoted and also the reasons behind the Swedish Friendship Associations strong enthusiasm for this task. LÄS MER