Sökning: "ekonomisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 136 avhandlingar innehållade orden ekonomisk teori.

 1. 1. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This study deals with the agricultural transformation in 19th century Sweden. The aims are: firstly, to analyse the peasants' role as entrepreneurs in the transformation of agriculture, and secondly, to identify the distinctive characteristics of the agrarian entrepreneurs by studying particular aspects of entrepreneurial dealings during the agricultural transformation in Scania between 1800 and 1870. LÄS MER

 2. 2. Internationalisering av svenska försäkringsbolag : Drivkrafter, organisering och utveckling 1855-1913

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Lönnborg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Internationalisering; försäkringsbolag; internationaliseringsteori; institutionell teori; Ekonomisk historia; Economic History; Internationalisation; Insurance firms; Reinsurance; Degree of Internationalisation; Internationalisation Theory; Institutional Economic Theory; Path Dependence;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the driving forces behind the organising and development of Swedish insurance firms business abroad. It contains an investigation of all insurance branches with interests in the international insurance market (except marine insurance companies). LÄS MER

 3. 3. Jakten på entreprenøren : kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre?

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jan-U Sandal; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; innovations; Entrepreneurial theory; entrepreneurship; Social and economic history; Ekonomisk och social historia; entrepreneurial profit;

  Sammanfattning : This dissertation, which is an analysis of the entrepreneur at the micro level, supplements and underpins the understanding and use of the entrepreneur as an agent of social change in the analysis of economic change at the macro level. The aim of the thesis is firstly to seek out and identify businessmen of our time who claim to be innovative, and secondly to un-dertake a qualitative study and analysis of their qualities, actions and production and con-sumption functions in the context of Joseph A. LÄS MER

 4. 4. Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socioeconomic Change in Twentieth Century Sweden

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Maria Stanfors; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal analysis; time series analysis; 20th century Sweden; compatibility; division of labor; gender; structural change; fertility; Education; labor force participation; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : This book deals with women and socioeconomic change in twentieth century Sweden. The main focus is on how women’s education and labor force participation have affected fertility over time. LÄS MER

 5. 5. Growth and Business Cycles -Swedish Manufacturing Industry 1952-2001

  Detta är en avhandling från Department of Economic History, Lund University

  Författare :Camilla Maria Kyllikki Josephson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contemporary history; Manufacturing industry; Knowledge accumulation; The cointegrated VAR model; Business cycles; Economic growth; TFP growth; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Institutional change; Opportunity costs; Cyclical economics; Konjunkturteori; cykliska förlopp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie betonar att de mekanismer, som skapar tillväxt, inte nödvändigtvis är universella utan kan skilja sig åt mellan olika områden, beroende på vad som produceras och vilken teknik som används. Avhandlingen hävdar inledningsvis att ekonomisk tillväxt är den viktigaste enskilda faktor som påverkar individers inkomstnivå och att ökad produktivitet i sin tur är grundläggande för ökad tillväxttakt. LÄS MER