Sökning: "normative action"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade orden normative action.

 1. 1. Hedonistic Act Utilitarianism : Action Guidance and Moral Intuitions

  Författare :Simon Rosenqvist; Folke Tersman; Jens Johansson; Ben Eggleston; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; hedonistic act utilitarianism; consequentialism; action guidance; moral intuitions; hedonism; thought experiments; ignorance; imagination; morality; normativity; ethics; moral theory; normative ethics; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : According to hedonistic act utilitarianism, an act is morally right if and only if, and because, it produces at least as much pleasure minus pain as any alternative act available to the agent. This dissertation gives a partial defense of utilitarianism against two types of objections: action guidance objections and intuitive objections. LÄS MER

 2. 2. From Green Image to Green Practice : Normative action and self-regulation

  Författare :Minna Gillberg; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IPPC Directive; ISO 14001; EMAS; sustainability; norm world; ethical deliberation; phronesis; environmental management system; self-regulation; advanced practice; normative action; Environmental Protection Act; sociology of law; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Ever since environmental issues appeared on the agenda of modern industrial society, through the work of whistle blowers such as Rachel Carson, Georg Borgström, Björn Gillberg and Hans Palmstierna, the Swedish state has exerted itself to project a green image. In practice this image has merely functioned as a defence for the legitimacy of industrial development. LÄS MER

 3. 3. Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion : Nonviolent Action - A Social Practice of Resistance and Construction

  Författare :Stellan Vinthagen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; forms of action and rationality; Jürgen Habermas; Mohandas K. Gandhi; Gene Sharp; nonviolence; nonviolent action; civil disobedience; concepts of nonviolence; nonviolent movements; power; nonviolent pragmatism; nonviolent resistance; nonviolent construction; nonviolent training; dialogue facilitation; utopian enactment; normative regulation; power breaking;

  Sammanfattning : This research project is a conceptual exploration of a specific social phenomenon - nonviolent action. Within the discipline of peace and development studies the dissertation explores how peace with peaceful means is possible to conceptualize. LÄS MER

 4. 4. Guiding Concepts : Essays on Normative Concepts, Knowledge, and Deliberation

  Författare :Olle Risberg; Erik Carlson; Andrew Reisner; Wlodek Rabinowicz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; action-guidance; adherence; all things considered ought; alternative normative concepts; conceptual engineering; debunking; deliberation; disagreement; epistemic pluralism; epistemology; ethics; external world skepticism; idealization; metaethics; meta-skepticism; moral skepticism; normativity; ought; reasons; response-dependence; uncertainty; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis addresses a range of questions about normativity, broadly understood. Recurring themes include (i) the idea of normative ‘action-guidance’, and the connection between normativity and motivational states, (ii) the possibility of normative knowledge and its role in deliberation, and (iii) the question of whether (and if so, how) normative concepts can themselves be evaluated. LÄS MER

 5. 5. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER