Sökning: "Johan Quist"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Johan Quist.

 1. 1. Sjukskrivnas arbetsbörda : Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati

  Författare :Johan Kaluza; Per Skålén; Johan Quist; Martin Fransson; Mikael Holmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working citizen; Bureaucratic co-creation; Practice theory; Customer-oriented bureaucracy; Working consumers; Public administration; Arbetande medborgare; Byråkratiskt samskapande; Kundorienterad byråkrati; Praktikteori; Offentlig sektor; Sjukförsäkring; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling är baserad på en empirisk studie av Försäkringskassan. Teoretiskt tar avhandlingen sitt avstamp i litteraturen om arbetande konsumenter och kundorienterade byråkratier. LÄS MER

 2. 2. Hesiodi Ascraei poëmation, quod inscribitur, scutum Herculis, ... praeside mag. Johanne Tranér, professore regio, pastore Sudercopiensium, pro gradu philosophico p. p. Petrus Quist Sudermanno-Nericius. Stip. Palmberg. In audit. Gustav. die VIII Maji MDCCCXXXIII. h. p. m. s, P. 7

  Författare :Johan Vindician Tranér; Pehr Quist; Johan Vindician Tranér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att översätta TQM : - en longitudinell studie kring reflekterande aktörer

  Författare :Johan Quist; Bo Edvardsson; Bo Bergman; Bo Enquist; Bo Hellgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Total Quality Management; translation; sensemaking; implementation; context; process; public sector; service; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis focuses on translating Total Quality Management (TQM). The reason for this focus is that ideas such as TQM rarely or never contain a complete description of how the idea is to be “installed” in an organisation if it is to achieve the intended result. LÄS MER

 4. 4. Självbeskrivning och tjänstekognition : Om processkartläggning på Arbetsförmedlingen

  Författare :Martin Fransson; Per Norling; Johan Quist; Per Echeverri; Evert Gummesson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business-process modelling; continuous improvements; service cognition; service development; TQM; designed conversations; implementation; organizational change; organizational cognition; organizational design; organizational development; participatory design; self-assessment; Gruppsamtal; implementering; kognitiv organisationsteori; kvalitetsutveckling; organisationsförändring; organisationsutveckling; organisering; processkartläggning; självbeskrivning; strategisk styrning; ständiga förbättringar; tjänstekognition; tjänsteutveckling; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; designed conve;

  Sammanfattning : When duties are documented, new ideas are often created regarding how the work should be carried out. Writing is an important source of development, but unfortunately the possibilities are limited when it comes to transferring new ways of thinking to personnel. As with organizational change in general, employees tend to neglect new instructions. LÄS MER