Sökning: "ekonometri"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade ordet ekonometri.

 1. 1. On Risk Prediction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Carl Lönnbark; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finance; Time series; GARCH; Estimation error; Asymmetry; Supply and demand; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics Econometrics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi Ekonometri; ekonometri; Econometrics;

  Sammanfattning : This thesis comprises four papers concerning risk prediction. Paper [I] suggests a nonlinear and multivariate time series model framework that enables the study of simultaneity in returns and in volatilities, as well as asymmetric effects arising from shocks. LÄS MER

 2. 2. Applications of Bayesian Econometrics to Financial Economics

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Christoffer Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; systemic risk; stochastic volatility; jump-diffusion; shrinkage; covariance matrix estimation; estimation risk; portfolio selection; mean-variance optimization; Markov chain Monte Carlo; Bayesian econometrics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; ekonometri; Nationalekonomi; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling består av fyra fristående artiklar. Artiklarna har det gemensamt att de alla använder Bayesiansk ekonometri, i kombination med s.k. Markov chain Monte Carlo (MCMC) metoder, för att studera olika problem inom finansiell ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Studies on the Swedish Parental Insurance

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Anna Amilon; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; economic policy; satisfaction; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; interdependence of preferences; signaling effects; cohabiting mothers; single mothers; parental leave; intra-household sharing; temporary parental leave; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar olika aspekter av den svenska föräldraförsäkringen. Avhandlingen inleds med ett översiktligt kapitel i vilket föräldraförsäkringens historia samt nyttjandet av föräldraförsäkringen under perioden 1993-2005 beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Essays on Financial Models

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Henrik Amilon; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; options; neural networks; hedging; portfolio optimization; econometrics; Economics; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; ekonometri; generalized residuals; discreteness; GARCH; compass rose; nonlinearities; Chaos; economic theory; economic systems; Nationalekonomi; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla finansiella modeller bygger på antaganden, approximationer och förenklingar. Syftet med avhandlingen är att undersöka giltigheten och rimligheten i ett antal välkända och populära finansiella och ekonometriska modeller, med en tonvikt på de svenska aktie- och optionsmarknaderna. LÄS MER

 5. 5. Interest Groups and Government Policy. A Political Economy Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik CA Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonomisk politik; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonometri; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Special Interest Groups; Lobbying; Labour Unions; Information; Growth; Inequality; Corporatism; Campaign Contributions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Politiska beslut föranleder ekonomiska agenter att organisera sig i intressegrupper och att agera strategiskt både i ekonomiska beslut och genom lobbyingaktiviteter, för att förbättra den situation som uppstår till följd av politiska beslut. Denna avhandling består av fyra artiklar som behandlar olika former av intressegruppsinflytande under olika institutionella former. LÄS MER