Sökning: "ekonomisk politik"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden ekonomisk politik.

 1. 1. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning : en diskussion om arbetslöshet och social politik i Sverige 1830-1920

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Jonas Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; labour market policy; work principle ; Ekonomisk och social historia; Social and economic history;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I debatterna om sociala och ekonomiska frågor under 1800-talets första hälft utvecklades grundvalarna för de förhållningssätt till arbetslöshetsfrågan som sedan återkommit i skilda former. Det gällde t.ex. LÄS MER

 3. 3. The Visible Palm: Market Failures, Industrial Policy and the Malaysian Palm Oil Industry

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Fredrik Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; developmental state; dynamic efficiency; public R D; R D; tariff protection; government intervention; palm oil; industrial policy; Malaysia; market failure; Ekonomisk och social historia; Economics of development; Utvecklingsekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilken roll staten kan och bör spela för att få till stånd ekonomisk utveckling hör till den ekonomiska vetenskapens äldsta debatter. Trots detta har tidigare forskning ofta fokuserat på hur en rad statliga interventioner påverkar den statiska effektiviteten. LÄS MER

 4. 4. Does schooling make sense? A household perspective on the returns to schooling for self-employed, farmers and employees in Egypt

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mattias Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; EIHS; casual labour; employees; farmers; SMEs; labour market; returns to schooling; Education; Egypt; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avstår barn i fattiga länder från utbildning framförallt för att de är fattiga eller för att de upplever att skolan inte har något meningsfullt att erbjuda? Svaret på den frågan har stor betydelse för vilken politik som bör föras. Ett empiriskt bidrag till en sådan frågeställning är i vilken utsträckning som utbildning kan tänkas vara ett ?lönsamt? alternativ för individer i olika länder, och, i förlängningen, vilka faktorer som kan tänkas påverka graden av denna lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Växelkurspolitik och marknadsintegration. De utländska växelkurserna i Sverige 1834-1880

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Håkan Lobell; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; 19th century Sweden.; specie standard; market integration; Foreign exchange policy; monetary history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En valutapolitisk silver- eller guldmyntfotregim innebär att den inhemska valutan är konvertibel och har en fast växelkurs gentemot silver eller guld. Därigenom etableras även ett normvärde för växelkurserna gentemot andra länder med motsvarande ädelmetallmyntfot. LÄS MER