Sökning: "public administration"

Visar resultat 1 - 5 av 1004 avhandlingar innehållade orden public administration.

 1. 1. Kundvalsmodeller. Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Gustaf Kastberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kundvalsmodeller styrning kommuner; voucher systems; quasi-markets; new public management; management control;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om styrning av kommunal verksamhet med hjälp av kundvalsmodeller.... LÄS MER

 2. 2. Cross-Sector Strategists. Dedicated Bureucrats in Local Government Administration

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

  Författare :Petra Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public administrators; horizontal; governance; administration; traditions; value conflict; situated agency;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 4. 4. Representativ byråkrati. En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nazem Tahvilzadeh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representative bureaucracy; representation; advocacy; diversity; public administrators; minority administrators; bureaucrats; public administration; ethnicity; politicization; ethnic conflict; ethnocrats; ethnocracy; municipal administration; local government; governance; analytical dualism; critical realism; Sweden;

  Sammanfattning : The theory of representative bureaucracy suggests that the presence of underprivileged social groups, such as women and ethnic minorities, within the public workforce will lead to a more responsive political process, reflecting a wider range of interests. This theory posits that the social background of the individual public administrator affects their values and policy-preferences. LÄS MER

 5. 5. I skandalers spår. Minskad legitimitet i svensk offentlig sektor

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Patrik Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; scandal; corruption; organization theory; normalization; de-coupling; hypocrisy; public sector; local government; Sweden;

  Sammanfattning : This book deals with the subject of scandals in the Swedish public sector and, therewith, the legitimacy of organisations. Scandals lead to a loss of legitimacy for the organisations involved. LÄS MER