Sökning: "public administration"

Visar resultat 1 - 5 av 838 avhandlingar innehållade orden public administration.

 1. 1. Entreprenöriell förvaltning : Om den lokala utvecklingspolitikens förvaltningslogik

  Författare :Albin Algotson; Josefina Syssner; Elin Wihlborg; Mikael Granberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political public entrepreneurship; Local government; Public administration; Local development politics; Politiskt offentligt entreprenörskap; Kommunal styrning; Offentlig förvaltning; Lokal utvecklingspolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to deepen the understanding of entrepreneurship as an ideal and practice in local government administration. Organization, practices and the roles of civil servants in public administration are all grounded in certain ideals of what a modern public administration should look like. LÄS MER

 2. 2. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Författare :Johan Berlin; Anders Söderholm; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; Business studies; Företagsekonomi; Public sector research; Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What happened with the leviathan of the Public Sector? : The challenges of vertical coordination in regional public organizations and its effect on public value

  Författare :Sara Davoudi; Mikael Johnson; Martin Löfgren; Anders Fundin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Coordination; Citizen Needs; Organizational Learning; Public Reform; Public Value; Regional Public Organizations; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Putting the capability to satisfy citizens’ needs at the heart of public organizations, public value has been argued to be the ultimate goal of public sector programs and policies. However, the contemporary public sector’s complex and multilevel structures has led to limited information processing between the various levels within organizations. LÄS MER

 4. 4. Styrning och samhällsvärde : en studie med exempel från museivärlden

  Författare :Kerstin Thomson; Maria Mårtensson Hansson; Eva Wittbom; Rolf Solli; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; public value; public value creation; New Public Management; Public Value Management; museum management; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : In light of growing criticism towards New Public Management and its effects, interest has been directed at alternative management control concepts in the public sector. Whether Public Value Management is an alternative, possibly even a new paradigm, is being discussed on the research front. LÄS MER

 5. 5. Building Design Capability in the Public Sector : Expanding the Horizons of Development

  Författare :Lisa Malmberg; Stefan Holmlid; Fredrik Tell; Johan Åberg; Per-Anders Hillgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Design capability; organizational learning; absorptive capacity; public sector;

  Sammanfattning : Public sector organizations are in need of new approaches to development and innovation. There is a need to develop a capability to better understand priorities, needs and wishes of public sector service users and become more proactive, in order to meet the demands on keeping costs down and quality high. LÄS MER