Sökning: "energy efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 1531 avhandlingar innehållade orden energy efficiency.

 1. 1. Energy Use, Efficiency Gains and Emission Abatement in Transitional Industrialised Economies: Poland and the Baltic States

  Detta är en avhandling från Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Jürgen Salay; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; implementation; sustainable energy; renewable energy; electricity production; power industry; Baltic states; Poland; transition; sulphur dioxide; air pollution; energy efficiency; Energy; energy use; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur energianvändning och luftföroreningar i Polen, Estland, Lettland och Litauen har förändrats under övergången till marknadsekonomi efter 1989. Avhandlingen består av sex artiklar, vilka behandlar tre aspekter av dessa förändringar. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of Energy Systems - Methods of analysing technology change

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Lena Neij; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy research; evaluation; market transformation; PV modules; wind power; experience curves; air-distribution; lighting; vintage models; sustainable energy; renewable energy; energy efficiency; Energy; energy system; Energiforskning; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Technology change will have a central role in achieving a sustainable energy system. This calls for methods of analysing the dynamics of energy systems in view of technology change and policy instruments for effecting and accelerating technology change. In this thesis, such methods have been developed, applied, and assessed. LÄS MER

 3. 3. Energy Efficiency in Shopping Malls Some Aspects Based on a Case Study

  Detta är en avhandling från Gothenburg, Sweden 2014 : Chalmers University of Technology

  Författare :Sofia Stensson; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Shopping mall; energy use; energy efficiency; HVAC system; load patterns; case study; regulatory requirements; building code; and energy declarations; energy declarations;

  Sammanfattning : The building sector accounts for approximately 40 percent of our energy use. To reach existing environmental targets energy use will have to be reduced in all building types. At the European level, the main legislative instrument for improving the energy efficiency of the building stock is the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). LÄS MER

 4. 4. The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency Investments and Measures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Therese Nehler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial energy efficiency; energy efficiency measures; energy efficiency investments; non-energy benefits; compressed air;

  Sammanfattning : Improved industrial energy efficiency is viewed as an important means in the reduction of CO2 emissions and climate change mitigation. Various energy efficiency measures for improving energy efficiency exists, but even evaluated as cost-effective, there seems to be a difference between the energy efficiency measures that theoretically could be undertaken and which measures that actually are realised. LÄS MER

 5. 5. Low-energy buildings energy use, indoor climate and market diffusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Johannes Persson; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building energy simulations; energy efficiency gap; energy use; indoor climate; low-energy buildings;

  Sammanfattning : Low-energy buildings have, in recent years, gained attention and moved towards a large-scale introduction in the residential sector. During this process, national and international criteria for energy use in buildings have become stricter and the European Union has through the Energy Performance of Buildings Directive imposed on member states to adapt their building regulations for ‘Nearly Zero Energy Buildings’, which by 2021 should be standard for new buildings. LÄS MER