Sökning: "life story"

Visar resultat 1 - 5 av 191 avhandlingar innehållade orden life story.

 1. 1. Från uppväxt till lärargärning En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hamid Asghari; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Anna-Lena Göransson; Ingrid Andersson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teacher; life story; life history; life experiences; narrative reflection; vocational education; industrial-technology programme; teaching goals; teaching strategies; working life; Yrkeslärare; livsberättelser; livshistoria; livserfarenheter; reflektion i berättande; yrkesutbildning; industritekniska programmet; undervisningsmål; undervisningsstrategier; arbetsliv; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The thesis is based on eight vocational teachers’ life stories with the aim to provide knowledge about vocational teachers and their work with pupils in teaching in the industrial-technology programme, in the context of both a working life and a vocational education which is continuously changing. The thesis answers two research questions: 1) the themes that recur in vocational teachers’ life stories about how they meet and teach their pupils and 2) the teaching goals and strategies which emerge from vocational teachers’ life stories. LÄS MER

 2. 2. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Per Sundman; Karin Sporre; Carl Reinhold Bråkenhielm; Eva Skærbæk; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 3. 3. Bryta upp och börja om Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulrika Wigg; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Pirjo Lahdenperä; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanser; vagabonder; risk; tillit.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 4. 4. Bryta upp och börja om. : Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ulrika Wigg; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Pirjo Lahdenperä; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanse; vagabonder; risk; tillit;

  Sammanfattning :  Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 5. 5. Women's varying life careers and shifting life-patterns : a study of Swedish women born in 1948

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Wirén; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life-career; life-pattern; difference; representation; longitudinal; quantitative; text; stories; Bourdieu; post-structural theories; deconstruction; feminism;

  Sammanfattning : This study is about a generation of Swedish women's varying life-careers and shifting lifepatterns. As empirical base for the study is used a longitudinal data material collected at the two main time-points, in 1961 and in 1980. The purpose of the study is twofold. LÄS MER