Sökning: "story"

Visar resultat 1 - 5 av 502 avhandlingar innehållade ordet story.

 1. 1. Och nu börjar historien : Hjalmar Söderbergs novellkonst

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Atlantis

  Författare :Miranda Landen; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; illustrations; short stories in periodicals; modern collection; echoes; short-story collection; twist; narrative modes; closure; external narrator; debate-driven story; travel story; hunter’s-fire story; early 20th century writing; late 19th century writing; classic short story; short format; short story; genre history and genre theory of the short story; story type; narration; Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Hjalmar Söderberg (1869–1941) published some seventy short stories in five collections, Historietter (1898), Främlingarna (1903), Det mörknar öfver vägen (1907), Den talangfulla draken (1913) and Resan till Rom (1929). The present study explores Söderberg’s short fiction from a genre-historical and genre-theoretical perspective. LÄS MER

 2. 2. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Interkulturella studier; Intercultural Studies; marginali;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 3. 3. From green to yellow a leaf story

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Plant Science Centre

  Författare :Olivier Keech; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis thaliana; chloroplasts; cytoskeleton; darkness; metabolism; microscopy; mitochondria; microtubules; senescence; system redox; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi;

  Sammanfattning : När ett blad gulnar genomgår det både morfologiska och metaboliska förändringar. Denna process benämns senescence och en förbättrad förståelse av dess mekanismer är viktiga både ur ett grundvetenskapligt perspektiv och för potentiella bioteknologiska applikationer. LÄS MER

 4. 4. The Story of Phosphorus Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Dana Cordell; Stuart White; Jan-Olof Drangert; Julie Wilk; Johan Rockström; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; global phosphorus scarcity; peak phosphorus; global food security; sustainable resource use; food production and consumption system; transdisciplinary; systems thinking; global fosforbrist; peak fosfor; global matsäkerhet; hållbar resursanvändning; system för produktion och konsumtion av mat; transdisciplinaritet; systemtänkande; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The story of phosphorus began with the search for the philosopher’s stone, and centuries later the critical role of phosphorus in soil fertility and crop growth was highlighted. Eventually, phosphorus was implicated in the global environmental challenge of eutrophication. LÄS MER

 5. 5. The sky is blue

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tina Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Feyerabend; story; subjective; sky; change; artistic research;

  Sammanfattning : Through its works the sky is blue wants to show that both institutional and subjective limitations are present in our lives but that we also have the ability to go beyond these limitations by way of our dreams, our fantasies and our visions. I maintain that this ability, which is built into the title’s adamant claim that the sky is blue, carries within it the possibility to change the present. LÄS MER