Sökning: "story"

Visar resultat 1 - 5 av 538 avhandlingar innehållade ordet story.

 1. 1. Och nu börjar historien : Hjalmar Söderbergs novellkonst

  Författare :Miranda Landen; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; illustrations; short stories in periodicals; modern collection; echoes; short-story collection; twist; narrative modes; closure; external narrator; debate-driven story; travel story; hunter’s-fire story; early 20th century writing; late 19th century writing; classic short story; short format; short story; genre history and genre theory of the short story; story type; narration; Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Hjalmar Söderberg (1869–1941) published some seventy short stories in five collections, Historietter (1898), Främlingarna (1903), Det mörknar öfver vägen (1907), Den talangfulla draken (1913) and Resan till Rom (1929). The present study explores Söderberg’s short fiction from a genre-historical and genre-theoretical perspective. LÄS MER

 2. 2. Utmaningen från andra berättelser : En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Författare :Gull Törnegren; Per Sundman; Karin Sporre; Carl Reinhold Bråkenhielm; Eva Skærbæk; Eva Skaerbaek; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Etik; Ethics; marginali; Intercultural Studies; Interkulturella studier;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 3. 3. Berättelseskrivande i skolan : Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 4. 4. From green to yellow : a leaf story

  Författare :Olivier Keech; Per Gardeström; Pierre Dizengremel; Lee Sweetlove; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis thaliana; chloroplasts; cytoskeleton; darkness; metabolism; microscopy; mitochondria; microtubules; senescence; system redox; Plant physiology; Växtfysiologi;

  Sammanfattning : När ett blad gulnar genomgår det både morfologiska och metaboliska förändringar. Denna process benämns senescence och en förbättrad förståelse av dess mekanismer är viktiga både ur ett grundvetenskapligt perspektiv och för potentiella bioteknologiska applikationer. LÄS MER

 5. 5. "De förstod aldrig min historia" : unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

  Författare :Michael Lindblad; Lisbeth Lundahl; Jonas Olofsson; Hector Peréz Prieto; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transition; school failure; dropout; careership; otherness; socio-geographic space; life story; career development; migration; ethnicity; Sweden; narrrative; NEET; övergång från skola till arbetsliv; skolmislyckande; andrafiering; migration; socio-geografisk plats; narrativ; unga vuxna; karriärutveckling; Sverige; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study aims to deepen knowledge of young people with a migration background in Sweden, particularly those with non-European backgrounds, and their transitions from school to work. The focus is on young people with uncompleted upper secondary education (USE), drawing on their life stories, and exploring their perceptions and experiences around school failure, entering the labour market, and/or not being in education, employment or training (NEET). LÄS MER