Sökning: "Gunnel Colnerud"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Gunnel Colnerud.

 1. 1. Etik och praktik i läraryrket : En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Gunnel Colnerud; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Etik och utmaning. Om lärande av bemötande i professionsutbildning

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Gill Croona; Christer Fritzell; Gunnel Colnerud; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethics of human encounters; learning and teaching in ethics; nursing education; professional education; discourse analysis; Habermas´s theory of communicative action.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : During recent years there have been noticeable shortcomings in the human encounter of people seeking some form of health care in Sweden. This is something that affects professional education within ‘the welfare state’ and implies that human expectations, societal demands and questions about knowledge, basic values and competence have become pedagogically interesting. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 4. 4. Students’ Perspectives on Bullying

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Camilla Forsberg; Robert Thornberg; Marcus Samuelsson; Gunnel Colnerud; Christina Osbeck; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. LÄS MER

 5. 5. Om lärarskapets moraliska dimension ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sören Högberg; Tomas Englund; Eva Hultin; Gunnel Colnerud; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pragmatism; moral dimension; teaching; teachership; pedagogical rhythm; professional responsibility; judgement; teacher education; net-based seminars; pragmatism; moralisk dimension; undervisning; lärarskap; pedagogisk rytm; professionellt ansvar; omdömesbildning; lärarutbildning; nätbaserade seminarier; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : In this dissertation, an educational perspective called the moral dimension of teaching is developed. The work includes a theoretically informed discussion from a pragmatist point of view in which the concept of pedagogical rhythm is introduced. LÄS MER