Sökning: "hermeneutic competence"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden hermeneutic competence.

 1. 1. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Per Sundman; Karin Sporre; Carl Reinhold Bråkenhielm; Eva Skærbæk; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 2. 2. Competence-based Curriculum (CBC) in Tanzania Tutors' Understanding and their Instructional Practices

  Detta är en avhandling från Växjö, Sweden : Linnaeus University Press

  Författare :Ibrahimu Nzima; Martin Stigmar; Ulf Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence-based curriculum; instructional practices; Tanzania; tutors understanding; kompetensbaserad läroplan; lärarutbildares uppfattningar; Tanzania; undervisningspraktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to investigate tutors’ understanding of a competence-based curriculum (CBC) and how they train the student-teachers to implement CBC in actual classroom situations in ordinary level (O-level) secondary schools in Tanzania.The study employed a qualitative research approach informed by the interpretive paradigm. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Anna Forsberg; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER

 4. 4. Att lära av och med varandra en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 5. 5. Patients' Experience of Undergoing Vascular Interventional Radiology and Radiographers´ Experience of Caring for these Patients

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Maud Lundén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient perspective; radiographers´perspective; PTA; PCI; calm; anxiety; hermeneutic; content analysis;

  Sammanfattning : Abstract Heart and vascular disease is a health problem through out the world and the technical development in the Interventional Radiology (IR) field is rapid. The possibilities to treat vascular disease has expanded vastly and instead of having traditional open surgery the treatment can be performed by catheterization guided with radiology. LÄS MER