Sökning: "livsberättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet livsberättelser.

 1. 1. Läraridentitet och lärararbete : Fem livsberättelser

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Eva Rhöse Martinsson; Karlstads universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the dissertation I want to highlight how teacher identity takes form in different historical, social and local settings. The forming of a professional identity is one of the aims of this study. The other aim is to examine how teachers describe their work. Work in this context means everything a teacher does. LÄS MER

 2. 2. Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande En studie av fem livsberättelser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Spånberger Weitz; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life stories; out-of-home care; youths; transition to adulthood; school; social work; sense of belonging; comprehension work; livsberättelser; samhällsvård; ungdomar; vuxenblivande; skola; socialt arbete; hemmatillhörighet; förståelsearbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. LÄS MER

 3. 3. Tvillingskap genom livet individualitet och relation i äldre tvillingars livsberättelser

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping

  Författare :Sirpa Pietilä; Sirpa Pietilä Rosendahl; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tvillingskap; tvillingrelation; livsberättelser; individualitet; äktenskap; sorg; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå upplevelser av tvillingskap utifrån äldre tvillingars livsberättelser. De 35 tvillingarna som ingår i denna avhandling var ett urval av deltagarna i två longitudinella studier av äldre tvillingar, SATSA (Swedish Adoption Twin Study of Aging) och Gender. LÄS MER

 4. 4. Föräldraidentiteter i livsberättelser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Marie Karlsson; Uppsala universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; parents; life stories; identities; childhood; institutionalization; interviews; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with relations between parents and child institutions such as childcare, school and child health centers in terms of an institutionalization of childhood and expressions of parental identities in life stories. The empirical study consists of thematic life story interviews with parents focusing on their experiences of meeting and relating to these child institutions. LÄS MER

 5. 5. Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Kåks; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER