Sökning: "teaching strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 193 avhandlingar innehållade orden teaching strategies.

 1. 1. En komplex historia : Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet

  Författare :Jessica Jarhall; Bengt Schüllerqvist; Ann-Kristin Högman; David Ludvigsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history teaching; lower secondary school; experienced teachers; transformation; teaching patterns; teaching strategies; transformation factors; school contexts; history didactics concepts; Historieundervisning; högstadiet; erfarna lärare; omformning; undervisningsmönster; undervisningsstrategier; omformningsfaktorer; skolkontexter; historiedidaktiska begrepp; History; Historia;

  Sammanfattning : What do history teachers teach about? How do they represent it? Why do they choose to teach the way they do? The main purpose of this study is to analyse what teaching patterns and strategies history teachers in lower secondary schools use in their history teaching for pupils aged 13-16. An additional aim is to get hold of how teachers transform their knowledge and experiences into history teaching. LÄS MER

 2. 2. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier

  Författare :Thomas Nygren; Bengt Schullerqvist; Arja Virta; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; insights; teaching strategies; transformation; experience informed practice; wisdom of practice; history teaching; experienced teachers; life history; grounded theory; pedagogical content knowledge; historiedidaktik; ämnesdidaktik; undervisning; erfarna lärare; ämnesdidaktik; grounded theory; livsberättelse; transformering; pedagogical content knowledge; insikter; undervisningsstrategier; erfarenhetsinfomerad praktik; historieundervisning; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate, through the narratives of ex-perienced teachers, insights and strategies in the teaching of history in upper secondary school. Based on a flexible grounded theory, life history and theories of pedagogical content knowledge, seven experienced history teachers have been interviewed about their conceptions of history teaching. LÄS MER

 3. 3. Musicianship and teaching : aspects of musculoskeletal disorders, physical and psychosocial work factors in musicians with focus on music teachers

  Författare :Anncristine Fjellman-Wiklund; Gunnevi Sundelin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; music; musician; teaching; occupational; musculoskeletal; psychosocial aspect; mind-body; tai chi chuan; basic body awareness therapy; electromyography;

  Sammanfattning : Musculoskeletal disorders are common among musicians at all levels of performance. Since music teachers train our future musicians it is important to understand their work environment. By creating good examples of a healthy work environment, they can teach their students how to stay healthy and to prevent pain. LÄS MER

 4. 4. Spelets regler : En studie av ensembleundervisning i klass

  Författare :Anna Backman Bister; Cecilia Hultberg; Sidsel Karlsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; individually adapted education; peer-teaching and -learning; ensemble teaching; music class teaching; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore criteria characterizing music teacher’s strategies when trying to adapt their teaching to individual students. The interaction of three music teachers with their students was explored in case studies in different parts of Sweden (a pre-study, and the main study consisting of two parallel studies). LÄS MER

 5. 5. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER