Sökning: "life history"

Visar resultat 1 - 5 av 1184 avhandlingar innehållade orden life history.

 1. 1. Historielärares historier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 2. 2. Åldrandet och språket : : en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Anna Rosengren; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Ageing; cultural ageing; elderly; history of concepts; conceptual history; life-writing; auto biography; retirement; elderly care; welfare studies; Sweden; 19th century; 20th century.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishVad är åldrande? När började man över huvud taget tala om ”åldrande”? När fick ordet ”pensionär” den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck för att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan 1875 och 1975. Frågor kring hög ålder och åldrande har stor aktualitet idag. LÄS MER

 3. 3. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Fabian Persson; Linnéuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Modern history up to circa 1800 ; aristocracy; informal power; patronage; prosopography; Court; royal household; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : In what has been seen as an age of increasing bureaucratisation, did it matter who was close to the monarch? Since the monarch embodied supreme wordly power, the way in which daily life at court was organised was of great importance. One function of the early modern court was, in the words of Geoffrey Elton, to act as a point of contact between monarch and élite. LÄS MER

 4. 4. Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Marie Cronqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; everyday life; social drama; drama; narrative; identity; neutrality; folkhem; the spy; espionage; the long 1950s; Cold War culture; Sweden; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to a broadening of perspectives on Cold War Sweden. It is a study not primarily of the explicit political events or debates, but of the everyday cultural narratives of the era. LÄS MER

 5. 5. "Judarnas Wagner" : Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Henrik Rosengren; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Jews; biographical method; biography; Folkhemmet; national culture; racism; modernism; allo-Semitism; anti-Semitism; identification; Moses Pergament; nationalism; 1920-1950; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : With the composer and music critic Moses Pergament (1893-1977) as a biographical prism, the purpose of this study has been to uncover ideas in Swedish society about nationalism, "the Jew", modernism and "race". Pergament was born in Helsinki, Finland, and grew up in a Swedish-speaking, Jewish orthodox home. LÄS MER