Sökning: "life history"

Visar resultat 1 - 5 av 1172 avhandlingar innehållade orden life history.

 1. 1. Historielärares historier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 2. 2. Åldrandet och språket : en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Anna Rosengren; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Ageing; cultural ageing; elderly; history of concepts; conceptual history; life-writing; auto biography; retirement; elderly care; welfare studies; Sweden; 19th century; 20th century.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om ”åldrande”? När fick ordet ”pensionär” den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck för att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan 1875 och 1975. Frågor kring hög ålder och åldrande har stor aktualitet idag. LÄS MER

 3. 3. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Fabian Persson; Linnéuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Modern history up to circa 1800 ; aristocracy; informal power; patronage; prosopography; Court; royal household; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : In what has been seen as an age of increasing bureaucratisation, did it matter who was close to the monarch? Since the monarch embodied supreme wordly power, the way in which daily life at court was organised was of great importance. One function of the early modern court was, in the words of Geoffrey Elton, to act as a point of contact between monarch and élite. LÄS MER

 4. 4. Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Marie Cronqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; everyday life; social drama; drama; narrative; identity; neutrality; folkhem; the spy; espionage; the long 1950s; Cold War culture; Sweden; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Spionen var under kalla kriget en gäckande gestalt som i egenskap av sin synliga osynlighet blev en orienteringspunkt för vardagliga fantasier. Han – för denna det kalla krigets emblematiska figur var oftast en han – blev i flera avseenden just en samtidens mittpunkt i vilken en tudelad världsbild synliggjordes. LÄS MER

 5. 5. "Judarnas Wagner" : Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Henrik Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Jews; biographical method; biography; Folkhemmet; national culture; racism; modernism; allo-Semitism; anti-Semitism; identification; Moses Pergament; nationalism; 1920-1950; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishMed tonsättaren och musikkritikern Moses Pergament (1893-1977) som biografiskt lod har syftet med denna studie varit att blottlägga och analysera föreställningar om "juden", modernism, nationalism och "ras" i det svenska samhället. Pergament föddes i Helsingfors och växte upp i ett svenskspråkigt judiskt-ortodoxt hem. LÄS MER