Sökning: "life history"

Visar resultat 1 - 5 av 1267 avhandlingar innehållade orden life history.

 1. 1. Historielärareshistorier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Lars Petterson; Bengt Schüllerqvist; David Ludvigsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 2. 2. Historielärares historier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Mikael Berg; Lars Petterson; Bengt Schüllerqvist; David Ludvigsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 3. 3. Resfeber Berättelser från semesterns barndom 1938−1959

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Aurora Lewén; Mats Morell; Ann-Catrin Östman; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; vacation history; vacation memories; holiday consumption; history of travel and tourism; history of the holiday; views on nature; views on social relations; views on family; views on relaxation and rest; motives for legislation; advertising vacation; semesterhistoria; semesterminnen; semesterfrågelista; semesterkonsumtion; turismhistoria; resehistoria; semesterresa; naturuppfattning; syn på sociala relationer; syn på familjen; syn på vila; motiv till semesterlagstiftning; semesterreklam; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The dissertation provides an in-depth analysis of Swedes’ perceptions about vacations during the period of 1938 to 1959. The aim is to contribute to a more thorough understanding of vacation-related consumption, which in Sweden was of growing economic importance from the 1930s and onwards. LÄS MER

 4. 4. The Historian-Filmmaker's Dilemma Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Ludvigsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; historical documentary; history and film; history culture; historiography; communication of history; Olle Häger; Hans Villius; Swedish history 1968-2001; history and television; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how history is used in historical documentary films, and argues that the maker of such films constantly negotiates between cognitive, moral, and aesthetic demands. In support of this contention is discussed a number of historical documentaries by Swedish historian-filmmakers Olle Häger and Hans Villius. LÄS MER

 5. 5. The Historian-Filmmaker's Dilemma Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Ludvigsson; Rolf Torstendahl; Christer Öhman; Donald Broady; Hannu Salmi; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; historical documentary; history and film; history culture; historiography; communication of history; Olle Häger; Hans Villius; Swedish history 1968-2001; history and television; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how history is used in historical documentary films, and argues that the maker of such films constantly negotiates between cognitive, moral, and aesthetic demands. In support of this contention is discussed a number of historical documentaries by Swedish historian-filmmakers Olle Häger and Hans Villius. LÄS MER