Sökning: "arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade ordet arbetsliv.

 1. 1. Ett hållbart arbetsliv : arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

  Författare :Johan Holm; Örjan Edström; Ruth Mannelqvist; Maria Steinberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational health and safety; OHS; work environment; working environment; labour law; public law; enforcement; sustainable working life; rehabilitation; legal responsibility; Arbetsmiljörätt; arbetsrätt; arbetsmiljö; arbetsgivare; arbetstagare; hållbart arbetsliv; rehabilitering; sanktioner; genomdrivande; arbetsmiljöbrott; sanktionsavgifter; anställningskydd; arbetsmiljölagen; LAS; MBL; Arbetsmiljöverket; föreläggande; vitesföreläggande; vite; diskriminering; arbetsskador; skadestånd; Touri; Teubner; Hydén; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyses the Swedish employers’ legal responsibility for the work environment and rehabilitation efforts. The focus of analysis is on the legal requirements to be met by the employer and the legal mechanisms available to enforce the requirements. LÄS MER

 2. 2. Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. The theoretical frame of reference comprises a situated and social learning theory and a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Vi som stannade på Volvo. En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner

  Författare :Björn Ohlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arbetsliv; äldre arbetare; åldrande befolkning; arbetarkultur; industriarbete; Volvo; klasstillhörighet; pensionsålder; arbetets mening; inflytande och normer på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : (We Who Stayed at Volvo – An Ethnological Study of Senior Automobile-Industry Blue-Collar Workers’ Working-Lives and Future Plans) The starting points for this doctoral thesis are two much discussed issues in Sweden: the consequences of the demographic development with an ageing population and the changes that have taken place in the working life in Sweden as a result of, or in response to, the so called globalisation. The most often suggested solution to the challenge of the growth of an ageing population is that people will have to remain in employment higher up in the ages than at present. LÄS MER

 4. 4. Erkännandets Janusansikte : Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

  Författare :Caroline Tovatt; Anders Neergaard; Anna-Liisa Närvänen; Aleksandra Ålund; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Social capital; social networks; recruitment; working life; working life stories; Bourdieu; Socialt kapital; socialt nätverk; rekrytering; arbetsliv; arbetslivsberättelser; kvalitativ forskning; Bourdieu;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks de informella processerna i rekryteringen, speciellt innebörden av olika former av socialt kapital. I fokus står de värden som tillskrivs utbildningar, arbetslivserfarenheter och kontakter. Det uttrycks genom frågor som hur, var, vem och varför snarare än om lediga tjänster tillsätts via kontakter. LÄS MER

 5. 5. Broad Entrance - Vague Exit : The trajectory of Political Science students through higher education into working life

  Författare :Kristina Johansson; Lars Owe Dahlgren; Jan-Erik Perneman; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher Education; Work life; Trajectories of learning; National comparisons; International comparisons; Junior and senior students; Novice professionals; Högre utbildning; Arbetsliv; Lärande; Identitet; Nationella jämförelser; Internationella jämförelser; Nybörjare; Erfarna studenter; Professionella noviser; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe Political Science students’ experiences of studies and work life. Students’ reflections on their study situation as well as their envisaged and later experienced work life have been analysed through cross-sectional as well as longitudinal data. LÄS MER