Sökning: "arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet arbetsliv.

 1. 1. Vi som stannade på Volvo. En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget Arkipelag

  Författare :Björn Ohlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arbetsliv; äldre arbetare; åldrande befolkning; arbetarkultur; industriarbete; Volvo; klasstillhörighet; pensionsålder; arbetets mening; inflytande och normer på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : (We Who Stayed at Volvo – An Ethnological Study of Senior Automobile-Industry Blue-Collar Workers’ Working-Lives and Future Plans) The starting points for this doctoral thesis are two much discussed issues in Sweden: the consequences of the demographic development with an ageing population and the changes that have taken place in the working life in Sweden as a result of, or in response to, the so called globalisation. The most often suggested solution to the challenge of the growth of an ageing population is that people will have to remain in employment higher up in the ages than at present. LÄS MER

 2. 2. Becoming a professional A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER

 3. 3. Broad Entrance - Vague Exit The trajectory of Political Science students through higher education into working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Johansson; Lars Owe Dahlgren; Jan-Erik Perneman; Lennart Svensson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher Education; Work life; Trajectories of learning; National comparisons; International comparisons; Junior and senior students; Novice professionals; Högre utbildning; Arbetsliv; Lärande; Identitet; Nationella jämförelser; Internationella jämförelser; Nybörjare; Erfarna studenter; Professionella noviser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe Political Science students’ experiences of studies and work life. Students’ reflections on their study situation as well as their envisaged and later experienced work life have been analysed through cross-sectional as well as longitudinal data. LÄS MER

 4. 4. Från uppväxt till lärargärning En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hamid Asghari; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Anna-Lena Göransson; Ingrid Andersson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teacher; life story; life history; life experiences; narrative reflection; vocational education; industrial-technology programme; teaching goals; teaching strategies; working life; Yrkeslärare; livsberättelser; livshistoria; livserfarenheter; reflektion i berättande; yrkesutbildning; industritekniska programmet; undervisningsmål; undervisningsstrategier; arbetsliv; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The thesis is based on eight vocational teachers’ life stories with the aim to provide knowledge about vocational teachers and their work with pupils in teaching in the industrial-technology programme, in the context of both a working life and a vocational education which is continuously changing. The thesis answers two research questions: 1) the themes that recur in vocational teachers’ life stories about how they meet and teach their pupils and 2) the teaching goals and strategies which emerge from vocational teachers’ life stories. LÄS MER

 5. 5. Hörselskadade i arbetslivet. ett stress/kontroll perspektiv

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hörselnedsättning; Arbetsliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER