Sökning: "primary school"

Visar resultat 1 - 5 av 390 avhandlingar innehållade orden primary school.

 1. 1. What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Åsa Brattlund; Mälardalens högskola.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Didactics; didaktik; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative; islamisk skola; muslim; muslimsk skola; grundskola; jämförande studie; internationell pedagogik; friskola; fristående skola; skolledare; interkulturell; konfessionell skola; religiös skola; religionsundervisning; konfessionell; internationell pedagogik; International Education; comparative study; International Education; independent school; school leader; intercultural; confessional school; faith school; religious education; confessional; school head; islamiska skolor; muslimska skolor; grundskolor; konfessionella skolor; religiösa skolor;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and two in England.The specific objectives of the study are:  to examine educational policies with regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England; to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with two such schools in England; and in these four schools to describe and examine the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters between the values found in the national curriculum of Sweden and England respectively and the principles and ethics embodied in their private philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal role model they emulate; to describe and examine the expectations and views of parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and; finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden to MP schools. LÄS MER

 2. 2. School Choice, School Performance and School Segregation Institutions and Design

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Dany Kessel; Jonas Vlachos; Roine Vestman; Hessel Oosterbeek; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School choice; school segregation; school performance; priority structures; information; gender; competition; experiment; house prices; housing wealth; consumption; house price elasticity; marginal propensity to consume; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained chapters. The first chapter, Are Parents Uninformed? – The Impact of School Performance Information on School Choice Behavior and Student Assignment, is co-authored by Elsisabet Olme. We investigate the effects of school performance information on school choice behavior and student assignment. LÄS MER

 3. 3. En bildpedagogisk studie : : lärare undervisar och elever gör bilder

  Detta är en avhandling från Malmö, Lärarhögskolan, Inst. för pedagogik

  Författare :Hans Wetterholm; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; pupil artwork; primary school; picture communication; pictorial language; Action research; art education; Pedagogik; didaktik; Psychology; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Humanities Social Sciences; Primary School; Pedagogisk metodik; Education; Teaching; Bildundervisning; Konst; Sweden; Art; Grundskolan;

  Sammanfattning : Bildundervisningen i grundskolan har dokumenterade brister. Lärare har i nationella utvärderingar redovisat sin osäkerhet och bristande kunskaper i ämnet. Osäkerheten beror på lärarnas egna ämnesbrister men också på uppfattningen att bildämnet behöver utvecklas såväl pedagogiskt som didaktiskt. LÄS MER

 4. 4. Doing research in primary school information activities in project-based learning

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås

  Författare :Anna Lundh; Högskolan i Borås.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; elementary education; ICT; information activities; information literacy; information needs; information practice; information seeking; information use; learning; multimodality; primary school pupils; question-negotiations; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. From doing to learning Inquiry- and context-based science education in primary school

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Susanne Walan; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; inquiry- and context-based; instructional strategies; primary school; science education; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop an understanding of primary school teachers’ knowledge of Inquiry- and Context-Based Science Education (IC-BaSE) from different perspectives: what it is, how to use it and why these strategies are used. There are at least two reasons for performing research in this field. LÄS MER