Sökning: "Christer Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden Christer Johansson.

 1. 1. Enhancing the process of environmental improvement in manufacturing industry

  Författare :Karin Höckerdal; Christer Johansson; Monica Bellgran; Glenn Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Lean production; Environmental management; Manufacturing industry; Improvement process; Employee involvement involvement; and Explorative case study; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : To enable competitive industrial production, it is crucial to understand how to design and operate competitive production systems. Today, much operations management research focuses on the environmental dimension of sustainable manufacturing. LÄS MER

 2. 2. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Författare :Christer Johansson; Allmän språkvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : The main question that this book tries to find answers to is what it is that makes language learnable. Language is one of the most complex human activities, but nearly 100% of humanity have learned a language in childhood. One answer could be that it is something in our brain that makes us learn language better than most other activities. LÄS MER

 3. 3. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 4. 4. Numerical Methods for Ports in Closed Waveguides

  Författare :Christer Johansson; KTH; []
  Nyckelord :waveguides fem ports edge elements;

  Sammanfattning : Waveguides are used to transmit electromagnetic signals.Their geometry is typically long and slender their particularshape can be used in the design of computational methods. Onlyspecial modes are transmitted and eigenvalue and eigenvectoranalysis becomes important.We develop a . LÄS MER

 5. 5. Elite sprinters, ice hockey players, orienteers and marathon runners : isokinetic leg muscle performance in relation to muscle structure and training

  Författare :Christer Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Electromyography; endurance; enzyme histocytochemistry; fatigue; ice hockey; isokinetic; muscle contraction; OBLA; orienteering; running;

  Sammanfattning : In male athletes from different sports, isokinetic knee extensor, and in orienteers also plantar flexor peak torque (PT), contractional work (CW) and integrated surface electromyograms (iEMG) were analysed.Single contraction PT, CW and iEMG in sprinters and marathon runners were signi­ficantly correlated to the cross-sectional area (CSA) of m. LÄS MER