Sökning: "narrative matrix"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden narrative matrix.

 1. 1. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Interkulturella studier; Intercultural Studies; marginali;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 2. 2. En dröm i Lagarnas hus Ögonblicket, människan och det transcendenta. Studier i Stig Dagermans diktning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Rikard Apelgren; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stig Dagerman; the moment; spiritual experience; mysticism; Michael Riffaterre; Rudolf Otto; Mikhail Bakhtin; matrix; chronotope; the nineteen-forties; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The main aim of the dissertation is to examine the importance of the moment in relation to human experience and to the narrative in the writings of Stig Dagerman (1923-1954), primarily the novels Ormen (The Snake, 1945), De dömdas ö (The Island of the Doomed, 1946), Bränt barn (A Burnt Child, 1948), Bröllopsbesvär (Wedding Worries, 1949), the short stories "Den hängdes träd" (The Hanging Tree, 1945) and "De röda vagnarna" (The Red Wagons, 1946). The dissertation shows the moment as being of crucial importance by serving as the point of time for the fictional character’s critical experience. LÄS MER

 3. 3. Film och historia. Historisk Hollywoodfilm 1960-2000

  Detta är en avhandling från Mats Jönsson, Klostergatan 5B, 703 61 ÖREBRO

  Författare :Mats Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Film and history; palimpsest of historical consciousness; historical thinking vs History with a capital H; conventional markers; authorship; matrix; Hollywood; 1960-2000.; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishDenna avhandling studerar relationer mellan film och historia. Tesen som drivs är följande: Film utgör ett i stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som alltid säger mer av empiriskt värde om sin produktionskontext än det gör om perioden som skildras. LÄS MER

 4. 4. Teknisk och organisatorisk gestaltning exemplet LKAB

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jan Johansson; Luleå tekniska universitet.; [1986]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with showing how economic activity acquires its technical and organizational "Gestaltung". The term "Gestaltung" alludes to the classical understanding of the whole as being more than the sum of its parts; that is being both its constituent parts and their mutual relations. LÄS MER