Sökning: "personlig"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet personlig.

 1. 1. Personlig dialektik : självcensur, outsiderupplevelser och integration

  Detta är en avhandling från Stockholm : Liber

  Författare :Claes Janssen; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Familjeliv med personlig assistans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Viveca Selander; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance; disability; family life; support to parents with disabilities; everyday life; life course; relations of ruling.; Personlig asistans; funktionsnedsättning; familjeliv; stöd till föräldrar med funktionsnedsättning; vardagsliv; livslopp; styrande relationer.; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The introduction of personal assistance in Sweden in 1994 showed an ambi­tion by policymakers to ameliorate the conditions of persons with extensive disabilities. The legislators expressed a vision of autonomy and integrity, and that persons with considerable disabilities should lead a life like others. LÄS MER

 3. 3. Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Hanna Egard; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance services; personal assistant; personal attendant; consumer direction; disability; ethnography; field study; face-to-face interaction; dramaturgical perspective Erving Goffman; definition of the situation; performance Personlig assistans; personlig assistent; brukarstyrning; funktionshinder; etnografi; fältarbete; dramaturgiskt perspektiv; situationsdefinitioner; Erving Goffman; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; dramaturgical perspective; performance;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet Bakgrund, syfte och perspektivval Denna avhandling handlar om hur det går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Serviceformen personlig assistans, som myntades av den amerikanska Independent Living –rörelsen i slutet av 1960 talet, utgör idag en del av flera europeiska länders handikappomsorg. LÄS MER

 4. 4. Personlig och kyrklig förnyelse Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Andreas Wejderstam; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Vadstena Meetings; ecclesiastic renewal; high Church movement; Oxford group movement; non-profit organisation; organisational life cycle; laity; clergy; Church of Sweden; voluntary work; ordination of women; Vadstenamötena; Medevimötena; personlig och kyrklig förnyelse; Svenska kyrkan; organisation; frivillighet; lekfolk; livscykel; Oxfordgrupprörelsen; högkyrklighet; ämbetsfrågan;

  Sammanfattning : Personal and Ecclesiastic Renewal – The Church of Sweden and the Vadstena Meetings 1943–1985.In this study, I examine the Vadstena Meetings for Personal and Ecclesiastic Renewal in order to contribute to the understanding of the Church of Sweden during the Cold War era. LÄS MER

 5. 5. Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Monica Larsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social Work; Socialt arbete; personlig assistans; norm; rättighet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersöks på vilka sätt en juridisk och individuell rättighet som personlig assistans för människor med omfattande funktionshinder, kan förverkligas. Personlig assistans infördes 1994, som en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER