Sökning: "personlig"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade ordet personlig.

 1. 1. Personlig dialektik : självcensur, outsiderupplevelser och integration

  Författare :Claes Janssen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Familjeliv med personlig assistans

  Författare :Viveca Selander; Marta Szebehely; Evy Gunnarsson; Magnus Tideman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance; disability; family life; support to parents with disabilities; everyday life; life course; relations of ruling.; Personlig asistans; funktionsnedsättning; familjeliv; stöd till föräldrar med funktionsnedsättning; vardagsliv; livslopp; styrande relationer.; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The introduction of personal assistance in Sweden in 1994 showed an ambi­tion by policymakers to ameliorate the conditions of persons with extensive disabilities. The legislators expressed a vision of autonomy and integrity, and that persons with considerable disabilities should lead a life like others. LÄS MER

 3. 3. Personlig och kyrklig förnyelse : Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985

  Författare :Andreas Wejderstam; Cecilia Wejryd; Magnus Lundberg; Urban Claesson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Vadstena Meetings; ecclesiastic renewal; high Church movement; Oxford group movement; non-profit organisation; organisational life cycle; laity; clergy; Church of Sweden; voluntary work; ordination of women; Vadstenamötena; Medevimötena; personlig och kyrklig förnyelse; Svenska kyrkan; organisation; frivillighet; lekfolk; livscykel; Oxfordgrupprörelsen; högkyrklighet; ämbetsfrågan;

  Sammanfattning : Personal and Ecclesiastic Renewal – The Church of Sweden and the Vadstena Meetings 1943–1985.In this study, I examine the Vadstena Meetings for Personal and Ecclesiastic Renewal in order to contribute to the understanding of the Church of Sweden during the Cold War era. LÄS MER

 4. 4. Personlig assistans i praktiken : Beredskap initiativ och vänskaplighet

  Författare :Hanna Egard; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance services; personal assistant; personal attendant; consumer direction; disability; ethnography; field study; face-to-face interaction; dramaturgical perspective Erving Goffman; definition of the situation; performance Personlig assistans; Erving Goffman; personlig assistent; brukarstyrning; funktionshinder; etnografi; fältarbete; dramaturgiskt perspektiv; situationsdefinitioner; Erving Goffman; Personal assistance services; dramaturgical perspective; performance;

  Sammanfattning : Personal assistance is a user-directed service that was founded by a section of the disability movement, namely the American Independent Living movement, in the late 1960s. Today, the concept and ideology of personal assistance services (PAS) has spread worldwide, and constitutes a part of the support system for people with disabilities in many countries. LÄS MER

 5. 5. Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans

  Författare :Monica Larsson; Kerstin Svensson; Agneta Franssén; Rafael Lindqvist; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personlig assistans; norm; rättighet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis examines in what way a legal and a personal right can be realized regarding Personal Assistance to people with severe impairments. Personal Assistance was introduced in 1994 as part of Act concerning Support and Service for Persons with Certain functional Impairments (abbreviated LSS after the Swedish title of the Act). LÄS MER