Sökning: "Hamid Asghari"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hamid Asghari.

  1. 1. Från uppväxt till lärargärning En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Hamid Asghari; Karlstads universitet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teacher; life story; life history; life experiences; narrative reflection; vocational education; industrial-technology programme; teaching goals; teaching strategies; working life; Yrkeslärare; livsberättelser; livshistoria; livserfarenheter; reflektion i berättande; yrkesutbildning; industritekniska programmet; undervisningsmål; undervisningsstrategier; arbetsliv; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

    Sammanfattning : The thesis is based on eight vocational teachers’ life stories with the aim to provide knowledge about vocational teachers and their work with pupils in teaching in the industrial-technology programme, in the context of both a working life and a vocational education which is continuously changing. The thesis answers two research questions: 1) the themes that recur in vocational teachers’ life stories about how they meet and teach their pupils and 2) the teaching goals and strategies which emerge from vocational teachers’ life stories. LÄS MER