Sökning: "entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade ordet entreprenörskap.

 1. 1. Kommunikativt entreprenörskap Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999-2008

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Hans Lundberg; Bengt Johannisson; Daniel Hjorth; Peter Aronsson; Alf Rehn; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Communication; Language Usage; Language and Culture; Creative Industries; Postindustrial Society; Sport and Society; Professional Sports; Mass Media and Sports; Sports Facilities; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : In 2003, sixteen Swedish humanists proposed the idea of a communicative democracy. Same year, leading Scandinavian organizational theory scholars proposed that Scandinavian welfare states efforts to revitalize their democracies can be understood as ”a movement toward the development of a more charismatic and communicative model of leadership [where] focus has shifted to the organization of communication processes and the necessity of including several viewpoints in decision processes and public debates” (Byrkjeflot, 2003). LÄS MER

 2. 2. Entreprenörskap som kommunikativ handling skapande av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Erik Rosell; Anders W Johansson; Bengt Johannisson; Karl Palmås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; communicative action; interactive research.; entreprenörskap; interaktiva metoder; kommunikativ handling; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis is to create an understanding of entrepreneurship interpreted as communicative action. This is done through reflections on an interactive study that was planned and conducted together with members of a civic network-organization called Societal Change in Practice (SIP). LÄS MER

 3. 3. Projektet Björntanden Om beslutsprocesser, entreprenörskap och politik

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

  Författare :Maria Weimer-Löfvenberg; Lars Hallén; Yvonne von Friedrichs Grängsjö; Torkel Strömsten; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision processes; entrepreneurship; politics; cooperation; regional development; phenomenology; hermeneutics; Beslutsprocesser; entreprenörskap; politik; samverkan; regional utveckling; fenomenologi; hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis deals with decision processes, entrepreneurship, and politics in a local context. The study focuses on the local project Björntanden in Östersund, an entrepreneurial idea aiming at regional development. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskap i skolan Formulering och transformering av GY11 inom gymnasieskolans hantverksprogram

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Wallin; Andreas Fejes; Susanne Köpsén; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur entreprenörskap i skolan formuleras i läroplaner och tolkas av de som är verksamma inom gymnasieskolans hantverksprogram. Med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv (Dahlgren, 1990; Lindensjö och Lundgren, 1986; Lindlensjö och Lundgren, 2000; Linde, 2000; Englund, 1997; Englund, 2005; Bernstein, 1971; Bernstein, 1990; Bernstein, 2000) studeras läroplanens formulerings- och transformeringsarenor, och relationen mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska identiteter Fostran till entreprenörskap

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Håkan Karlsson; Christina Segerholm; Anders Olofsson; Christian Lundahl; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classification; entrepreneurship; entrepreneurship education; fostering; framing; pedagogic identities; the pedagogic device;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral dissertation project has been to investigate and describe Entrepreneurship Education in one Swedish county, E‐county. The dissertation is based on five studies, four case studies and a minor follow‐up study. Together these studies constitute a multiple case study called The Main Study. LÄS MER