Sökning: "Tommy Edeskär"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tommy Edeskär.

 1. 1. Gummiklipp som konstruktionsmaterial i mark- och anläggningstekniska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Tommy Edeskär; Luleå tekniska universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : I och med EG:s avfallsdirektiv från 1999 är det förbjudet att deponera hela däck från och med 2003 och förbjudet att deponera fragmenterade däck (gummiklipp) från och med 2006. Lagstiftningen syftar till ökad återanvändning eller återvinning av uttjänta däck. LÄS MER

 2. 2. Use of tyre shreds in civil engineering applications technical and environmental properties

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Tommy Edeskär; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : End-of-life tyres are a disposal problem regarding the large volumes produced every year. Tyre shreds are primarily produced to reduce the transportation volumes of end-of-life tyres after collection. LÄS MER