Sökning: "Tommy Edeskär"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Tommy Edeskär.

 1. 1. Gummiklipp som konstruktionsmaterial i mark- och anläggningstekniska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Tommy Edeskär; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : I och med EG:s avfallsdirektiv från 1999 är det förbjudet att deponera hela däck från och med 2003 och förbjudet att deponera fragmenterade däck (gummiklipp) från och med 2006. Lagstiftningen syftar till ökad återanvändning eller återvinning av uttjänta däck. LÄS MER

 2. 2. Use of tyre shreds in civil engineering applications technical and environmental properties

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Tommy Edeskär; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : End-of-life tyres are a disposal problem regarding the large volumes produced every year. Tyre shreds are primarily produced to reduce the transportation volumes of end-of-life tyres after collection. LÄS MER

 3. 3. Laboratory Investigations of Frost Action Mechanisms in Soils

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Deniz Dagli; Jan Laue; Tommy Edeskär; Lukas Arenson; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cold Regions Soil Mechanics; Frost Action; Frost Depth; Frost Heave; Heat Flow in Soils; Ice Lens Formation; Image Analysis; Laboratory Freezing Test; Soil Mechanics; Geoteknik;

  Sammanfattning : Phase change of the water in the soil skeleton under cold climate conditions (also known as frost action in soils) affects soil properties and can be responsible for serious alterations in a soil body; causing damages (due to the volumetric expansion known as frost heave) to structures on or below the ground surface such as foundations, roads, railways, retaining walls and pipelines, etc. In order to improve the current design methods for roads against frost action, the Swedish Transport Administration (Trafikverket) has initiated a research program. LÄS MER

 4. 4. Life Cycle Cost Analysis of Asphalt Pavements

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Iman Mirzadeh; Björn Birgisson; Tommy Edeskär; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Costing in Road Planning and Management A Case Study on Collision-free Roads

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jonas Wennström; Håkan Sundquist; Tommy Edeskär; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; collision-free road; design; infrastructure; investment; life cycle costing; life cycle cost analysis; maintenance; management; operation; planning; road; sustainability;

  Sammanfattning : Construction of infrastructure does not only mean large capital investments but also future costs to operate and maintain these assets. Decision making in planning and design of roads will impact the need of future operation and maintenance activities. LÄS MER