Sökning: "vagabonds"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet vagabonds.

 1. 1. Bryta upp och börja om : Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Författare :Ulrika Wigg; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Pirjo Lahdenperä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanser; vagabonder; risk; tillit.; Education; Pedagogik; livschanse; tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 2. 2. De l'errant à l'artiste — Le Rayonnement d'Ulysse dans l'oeuvre romanesque de Jean Giono

  Författare :Marica Ivier; Sigbrit Swahn; Jean Arrouye; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; French language; Franska språket; French language; Franska språket;

  Sammanfattning : This thesis in a tripartite disposition is intended to analyse and synthesize conscious and unconscious reminiscences of reading Homer in Jean Giono’s works, especially the figure of Odysseus polutropos or polumècanos, and to elucidate how the modern author through his characters regenerates this topos. Despite the fact that these two authors sprang from, in time and space, remotely situated places in the Mediterranean soil, the agrarian and manufacturing societies to which they belonged had many similarities. LÄS MER