Sökning: "Refugee"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade ordet Refugee.

 1. 1. Psychology of the refugee, the immigrant and their children: Development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work

  Detta är en avhandling från Binnie Kristal-Andersson, Office of Psychotherapy and Psychology in Stockholm South, Drakenbergsgatan 63, 117 41 Stockholm

  Författare :Binnie Kristal-Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee; support work; treatment model; psychotherapy; psychology; refugee and immigrant children; torture rehabilitation; refugee trauma; refugee psychology; immigrant psychology; immigrant; Psykologi; psychological framework;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish På senare år har insikten ökat om hur nödvändigt det är att förstå flyktingars, invandrares och deras barns inre värld (speciellt gäller detta krisdrabbade flyktingar). Dessa grupper har kommit i växande skaror till Skandinavien och många för övrigt säkra och duktiga yrkesmänniskor inom alla områden av den psykiska hälsovården, socialtjänsten och andra fack har känt sig otillräckliga under arbetet med dem. LÄS MER

 2. 2. Bryta upp och börja om Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulrika Wigg; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanse; vagabonder; risk; tillit; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; livschanser; tillit.;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 3. 3. Living in the present with the past mental health of Bosnian refugee children in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Barn- och ungdomspsykiatri

  Författare :Stephen Goldin; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child and adolescent; refugee; multiple informants; war; traumatic events; mental health; PTSD; risk factors; social network; family; coping; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : The negative impact of war on child mental health has been repeatedly documented. Still, the majority of children exposed to ethnic and political violence show no signs of clinical disorder. LÄS MER

 4. 4. Swedish refugee policymaking in transition? Czechoslovaks and Polish Jews in Sweden, 1968-1972

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Łukasz Górniok; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Czechoslovak refugees; Polish-Jewish refugees; Cold War; 1968-1972; active foreign policy; refugee policy; multiculturalism; national security; labour market considerations;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the Swedish government’s responses to the Prague Spring, the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, the anti-Semitic campaigns in Poland and, first and foremost, to Czechoslovak and Polish-Jewish refugees fleeing their native countries as a result of these event during the formative period of the late 1960s and early 1970s. This has been accomplished by examining the entire process from the decision to admit the refugees in 1968, to their reception and economic integration into Swedish society during the seven-year period necessary for acquiring Swedish citizenship. LÄS MER

 5. 5. Refugee Status Determination in the Context of 'Natural' Disasters and Climate Change : A Human Rights-Based Approach

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Matthew Scott; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-24]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human Rights; Public International Law; Climate Change; Interpretation; Persecution; Well-Founded Fear; Discrimination; Refugee; Disaster; Folkrätt; Mänskliga rättigheter; Flyktingrätt;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with refugee status determination (RSD) in the context of ‘natural’ disasters and climate change. Considering evidence that the legal predicament of people who seek recognition of refugee status in this connection has been inconsistently addressed by judicial bodies in leading refugee law jurisdictions, and identifying theoretical as well as doctrinal impediments to a clear and principled application of international refugee law in this connection, the thesis asks the question ‘in what kinds of circumstances may a person establish, within the meaning of Article 1A(2) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, a well-founded fear of being persecuted for a Convention reason in the context of ‘natural’ disasters and climate change?’Arguing that RSD cannot safely be performed without a clear understanding of the relationship between natural hazards and human agency, the thesis draws insights from disaster anthropology and political ecology that see discrimination as a contributory cause of people’s differential exposure and vulnerability to disaster-related harm. LÄS MER