Sökning: "Refugee"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade ordet Refugee.

 1. 1. Psychology of the refugee, the immigrant and their children : Development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work

  Författare :Binnie Kristal-Andersson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee; support work; treatment model; psychotherapy; psychology; refugee and immigrant children; torture rehabilitation; refugee trauma; refugee psychology; immigrant psychology; immigrant; psychological framework; Psykologi; immigrant;

  Sammanfattning : In recent years, awareness has grown of the necessity of understanding the inner world of refugees (in particular traumatized refugees), immigrants, and their children. These groups have come in increasing numbers to Scandinavia, and otherwise confident and capable professionals in all arenas of mental health, social work and other fields have often felt inadequate when working with them. LÄS MER

 2. 2. Bryta upp och börja om : Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Författare :Ulrika Wigg; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Pirjo Lahdenperä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanser; vagabonder; risk; tillit.; Education; Pedagogik; livschanse; tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 3. 3. Flyktingskapets situation och möjlighet : Colombianska flyktingbarn i Venezuela och Sverige

  Författare :Anders Fjällhed; Katrin Goldstein-Kyaga; Maria Borgström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee Children; resilience; Colombia; Venezuela; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; Flyktingbarn-- Venezuela; Flyktingbarn-- Sverige;

  Sammanfattning : This thesis is about the situation and possibilities in a refugee situation. The aim is to deepen the understanding of the situation for Colombian refugee children and how they are able to handle the adjustments related to a refugee situation, both in a neighbouring country like Venezuela and in a foreign country like Sweden. LÄS MER

 4. 4. Living in the present with the past : mental health of Bosnian refugee children in Sweden

  Författare :Stephen Goldin; Bruno Hägglöf; Lars Åke Persson; Anders Hjern; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child and adolescent; refugee; multiple informants; war; traumatic events; mental health; PTSD; risk factors; social network; family; coping; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : The negative impact of war on child mental health has been repeatedly documented. Still, the majority of children exposed to ethnic and political violence show no signs of clinical disorder. LÄS MER

 5. 5. Media and the refugee camp : The historical making of space, time, and politics in the modern refugee regime

  Författare :Philipp Seuferling; Heike Graf; Anne Kaun; Staffan Ericson; Myria Georgiou; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; refugee camp; media practices; media technology; refugee regime; forced migration; Germany; media history; heterotopia; space; archive; media infrastructure; memory; witnessing; resistance; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores media practices in and of refugee camps. In the wake of forced migration becoming ever more digitized both in its experiences and its governance, this thesis historicizes media practices in refugee camps as a space of the refugee regime. LÄS MER