Sökning: "Karin Sporre"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Karin Sporre.

 1. 1. Först när vi får ansikten : Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas Akademi

  Författare :Karin Sporre; [1999]
  Nyckelord :Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Först när vi får ansikten : ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas, Stockholm

  Författare :Karin Sporre; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Atlas

  Författare :Karin Sporre; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. LÄS MER

 4. 4. Undervisning och reflektion Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Anders Bek; Karin Sporre; Jan Mannberg; Bernt Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; reflection; experiential learning; undervisning; reflektion; erfarenhetslärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. LÄS MER

 5. 5. Vad är religionslärarkunskap? : En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :David Carlsson; Christina Osbeck; Karin Sporre; Jari Ristiniemi; Jon Magne Vestøl; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; religious education; teacher education; knowledge; teacher knowledge; supervision; supervision trialogue; supervision conference; discourse; discourse analysis; observation;

  Sammanfattning : From an overall perspective, the aim of this thesis is to investigate teachers’ knowledge in relation to Swedish teacher education and to the school subject religious education (RE), by exploring constructions of essential knowledge for an RE teacher. Two research questions are in focus: What RE teacher knowledge is discursively constructed in teacher education supervision trialogue and in interviews with student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? How are those discourses constructed in supervision trialogue between student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? The results are based on empirical material consisting of six observations of teacher education supervision trialogues (three-way conferences) in RE and interviews with RE student teachers, RE teacher educators from upper secondary school and RE teacher educators from university, both before and after each trialogue. LÄS MER