Sökning: "story image"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden story image.

 1. 1. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Interkulturella studier; Intercultural Studies; marginali;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 2. 2. Visuella vändningar : Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Litteratursällskapet

  Författare :Cecilia Lindhé; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Kerstin Ekman; image; ekphrasis; intermediality; iconic; filmic and virtual projection; narratology; dialogicity; intertextuality; W. J. T. Mitchell; Mikhail Bakhtin; Eyvind Johnson; Rune Hagberg; Litteraturvetenskap; WJT Mitchell;

  Sammanfattning : This is a dissertation on how an aesthetics of fiction is formulated at the intersection of, and oscillation between, image-construction and image-criticism in three novels by Kerstin Ekman: En stad av ljus (1983), Händelser vid vatten (1993), and Gör mig levande igen (1996). The purpose of the dissertation is to analyze the movement of this oscillation and demonstrate how it is intertwined, not only with the aesthetic practice characterizing these novels, but also with their interpretation of the past and the contemporary. LÄS MER

 3. 3. Livet som figur : : om självbiografiskt minne och metaforer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Litteratursällskapet

  Författare :Monica Bredefeldt Öhman; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology Cognitive science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi Kognitionsforskning; lexical decision task; image schema; force dynamics; cognitive semantics; Autobiographical memory; balance; life story; metaphor; narrative;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Centralt i avhandlingen är självbiografiskt minne och metaforer. Tre hypoteser framförs: (1) Den dikotomisering av deklarativa långtidsminnet som Tulving föreslagit är inte tillräcklig för att förklara självbiografiskt minne. LÄS MER

 4. 4. The creative world of middle childhood: Creativity, imagination, and self-image from qualitative and quantitative perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Eva Hoff; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; self-image; middle childhood; drawings; Unusual Uses Test; qualitative interviews; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Creativity; imaginary companions;

  Sammanfattning : Four studies on creativity, imagination and self-image in 10-year-old children constitute the basis of this dissertation. A total of 179 participants were involved. LÄS MER

 5. 5. A Decontextual Stylistics Study of the Genji Monogatari With a Focus on the "Yûgao" Story

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Oriental Languages, Stockholm University

  Författare :Stina Jelbring; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Genji Monogatari; Yûgao; Japanese literature; Murasaki Shikibu; Heian Period; monogatari; waka; poetry; stylistics; narratology; poetics; genre; metaphor; allusion; symbol; translation studies; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Japanology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Japanologi; Japanology; japanologi;

  Sammanfattning : The dominant part of the research on the “Yûgao” (The Twilight Beauty) story of the Japanese eleventh-century classic the Genji Monogatari (The Tale of Genji) is philological and often excludes a general literary analysis. This story has also been related to Japanese and Chinese literary influences, thereby placing the text in its literary context. LÄS MER