Sökning: "story image"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden story image.

 1. 1. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Per Sundman; Karin Sporre; Carl Reinhold Bråkenhielm; Eva Skærbæk; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 2. 2. Visuella vändningar : Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Litteratursällskapet

  Författare :Cecilia Lindhé; Anna Williams; Peter Forsgren; Anders Ohlsson; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Kerstin Ekman; image; ekphrasis; intermediality; iconic; filmic and virtual projection; narratology; dialogicity; intertextuality; W. J. T. Mitchell; Mikhail Bakhtin; Eyvind Johnson; Rune Hagberg; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This is a dissertation on how an aesthetics of fiction is formulated at the intersection of, and oscillation between, image-construction and image-criticism in three novels by Kerstin Ekman: En stad av ljus (1983), Händelser vid vatten (1993), and Gör mig levande igen (1996). The purpose of the dissertation is to analyze the movement of this oscillation and demonstrate how it is intertwined, not only with the aesthetic practice characterizing these novels, but also with their interpretation of the past and the contemporary. LÄS MER

 3. 3. Visuella vändningar : Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Litteratursällskapet

  Författare :Cecilia Lindhé; Anna Williams; Peter Forsgren; Anders Ohlsson; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kerstin Ekman; image; ekphrasis; intermediality; iconic; filmic and virtual projection; dialogicity; narratology; intertextuality; WJT Mitchell; Mikhail Bakhtin; Eyvind Johnson; Rune Hagberg;

  Sammanfattning :  This is a dissertation on how an aesthetics of fiction is formulated at the intersection of, and oscillation between, image-construction and image-criticism in three novels by Kerstin Ekman: En stad av ljus (1983), Händelser vid vatten (1993), and Gör mig levande igen (1996). The purpose of the dissertation is to analyze the movement of this oscillation and demonstrate how it is intertwined, not only with the aesthetic practice characterizing these novels, but also with their interpretation of the past and the contemporary. LÄS MER

 4. 4. Livet som figur : om självbiografiskt minne och metaforer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Litteratursällskapet

  Författare :Monika Bredefeldt Öhman; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lexical decision task; image schema; force dynamics; cognitive semantics; Autobiographical memory; balance; life story; metaphor; narrative;

  Sammanfattning : The central topics of the thesis are autobiographical memory and metaphors. Three hypotheses are presented: (1) Autobiographical memory is better understood without dichotomizing the declarative (explicit) long-term memory system into semantic and episodic. LÄS MER

 5. 5. Det permanentade provisoriet : ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller erkännande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Litteratursällskapet

  Författare :Gabriella Olshammar; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; place; image; periphery; space; dissolving city; urban fringe belt; recycled industrial zone; re-use; stigmatising; Henri Lefebvre; non-place; power;

  Sammanfattning : In this thesis, the story is told about the 'permanent-provisional state' that has come about in a never completed, and now degenerated, industrial zone in Göteborg. In the "Gustaf Dalén area" there is a rich mixture of activities, and by and large no resident population. LÄS MER