Sökning: "life situation"

Visar resultat 1 - 5 av 996 avhandlingar innehållade orden life situation.

 1. 1. Life situation after stroke the spouses' perspective

  Detta är en avhandling från Universitetsservice US-AB

  Författare :Jenny Larson [Windahl]; Jenny Larson; Örebro universitet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Omvårdnadsvetenskap; Spouse; stroke; quality of life; support programme; nursing intervention; well-being; life situation; gender; predictors; questionnaire;

  Sammanfattning : In Sweden approximately 30,000 people suffer from stroke every year, of which some 20,000 for the first time. The disease is one of the most disabling chronic diseases in the adult population, with severe consequences for both patients and their families. LÄS MER

 2. 2. Living with an implantable cardioverter defibrillator : Swedish and US patients' experiences of their life situation

  Detta är en avhandling från Universitetsservice US-AB

  Författare :Kärstin Bolse; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CHD; ICD-implantation; MUIS; life situation; QLI; Quality of life; phenomenography; satisfaction; uncertainty; Implantable defibrillators; MEDICINE; MEDICIN; . ICD-implantation;

  Sammanfattning : The general aim of this study was to describe changes in uncertainty and satisfaction as well as to explore how patients with an ICD experience their life situation over a two year period. The design was explorative and descriptive, combining both quantitative and qualitative approaches. Data were collected from two locations, Sweden and the US. LÄS MER

 3. 3. Den ofrivilligt frivillige företagaren Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christer Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 4. 4. Life After a Stroke Event With Special Reference to Aspects on Prognosis, Health and Municipality Care Utilization, and Life Satisfaction Among Patients and Their Informal Caregivers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Olai; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; older age; prognosis; care utilization; life situation; informal caregiver; health problems; survival; hazard; nursing; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; Vårdvetenskap; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Objectives. The aim of this thesis was to study the prognosis, health care utilization and health situation in stroke patients, and informal caregiver burden during the first post-stroke year. Material and methods. LÄS MER

 5. 5. Life situation of next of kin to persons in need of care-cronic sorrow, burden, quality of life

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Elisabeth Liedström; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; life situation; next of kin; informal caregiving; chronic sorrow; burden; quality of life; Partnership model; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Nursing research has been performed during the last 20-30 years, about the next of kin’s vulnerability. Despite this, the health care system has had difficulties to integrate the next of kin in a way that gives support. LÄS MER