Sökning: "life situation"

Visar resultat 1 - 5 av 1147 avhandlingar innehållade orden life situation.

 1. 1. Life situation after stroke : the spouses' perspective

  Författare :Jenny Larson [Windahl]; Regina Wredling; Ewa Billing; Magnus von Arbin; Veronica Murrau; Gerd Ahlström; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Omvårdnadsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Living with an implantable cardioverter defibrillator : Swedish and US patients' experiences of their life situation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University

  Författare :Kärstin Bolse; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CHD; ICD-implantation; MUIS; life situation; QLI; Quality of life; phenomenography; satisfaction; uncertainty; Implantable defibrillators;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den ofrivilligt frivillige företagaren Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 4. 4. Life After a Stroke Event With Special Reference to Aspects on Prognosis, Health and Municipality Care Utilization, and Life Satisfaction Among Patients and Their Informal Caregivers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Olai; Kurt Svärdsudd; Marianne Omne-Pontén; Lars Borgquist; Mai-Lis Hellénius; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; older age; prognosis; care utilization; life situation; informal caregiver; health problems; survival; hazard; nursing; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; Vårdvetenskap; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Objectives. The aim of this thesis was to study the prognosis, health care utilization and health situation in stroke patients, and informal caregiver burden during the first post-stroke year.Material and methods. LÄS MER

 5. 5. Life situation of next of kin to persons in need of care-cronic sorrow, burden, quality of life

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Elisabeth Liedström; Annica Kihlgren; Kirsti Skovdahl; Ann-Kristin Isaksson; Jenny Windahl; Anna Kristensson Ekwall; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; life situation; next of kin; informal caregiving; chronic sorrow; burden; quality of life; Partnership model; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Nursing research has been performed during the last 20-30 years, about the next of kin’s vulnerability. Despite this, the health care system has had difficulties to integrate the next of kin in a way that gives support. LÄS MER