Sökning: "livsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet livsberättelse.

 1. 1. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Entreprenørers fortellinger : en identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet

  Författare :Randi Bredvold; Jon Helge Lesjø; Sven-Erik Karlsson; Anders W. Johansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; entrepreneurs; life story; identity studies; experience-based tourism; entreprenører; livsberättelse; identitets studier; opplevelsesbasert turisme; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This is a narrative study in which five entrepreneurs in the experience-based tourist industry have told their life-stories in connection with their establishing and running their own enterprises.   Over the last decades the number of adventure-based companies has markedly increased in tourist industry, but the knowledge gained through the research on the persons who establish these companies is scant. LÄS MER

 3. 3. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 4. 4. Det sitter inte i väggarna : Yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete

  Författare :Håkan Löfgren; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Kenneth Nordgren; Sverker Lindblad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher; Professional identity; Identity performance; School; Institutional memory; Life history; Educational restructuring; Lärare; Yrkesidentitet; Profession; Skola; Livsberättelse; Utbildningspolitik; Reformer; Institutionella minnen; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the changing conditions for schools and the teaching profession from a teachers’ perspective. The process of the global restructuring of national educational systems that gained momentum in Sweden in the 1990s, involved the introduction of a school voucher system, competition mechanisms and the decentralization of responsibilities to schools and teachers. LÄS MER

 5. 5. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier

  Författare :Thomas Nygren; Bengt Schullerqvist; Arja Virta; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; insights; teaching strategies; transformation; experience informed practice; wisdom of practice; history teaching; experienced teachers; life history; grounded theory; pedagogical content knowledge; historiedidaktik; ämnesdidaktik; undervisning; erfarna lärare; ämnesdidaktik; grounded theory; livsberättelse; transformering; pedagogical content knowledge; insikter; undervisningsstrategier; erfarenhetsinfomerad praktik; historieundervisning; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate, through the narratives of ex-perienced teachers, insights and strategies in the teaching of history in upper secondary school. Based on a flexible grounded theory, life history and theories of pedagogical content knowledge, seven experienced history teachers have been interviewed about their conceptions of history teaching. LÄS MER