Sökning: "Héctor Pérez Prieto"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Héctor Pérez Prieto.

 1. 1. Skola och erfarenhet: elevernas perspektiv : En grupp elevers skolerfarenheter i ett longitudinellt perspektiv

  Författare :Héctor Pérez Prieto; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från uppväxt till lärargärning : En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

  Författare :Hamid Asghari; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Anna-Lena Göransson; Ingrid Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teacher; life story; life history; life experiences; narrative reflection; vocational education; industrial-technology programme; teaching goals; teaching strategies; working life; Yrkeslärare; livsberättelser; livshistoria; livserfarenheter; reflektion i berättande; yrkesutbildning; industritekniska programmet; undervisningsmål; undervisningsstrategier; arbetsliv; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The thesis is based on eight vocational teachers’ life stories with the aim to provide knowledge about vocational teachers and their work with pupils in teaching in the industrial-technology programme, in the context of both a working life and a vocational education which is continuously changing. The thesis answers two research questions: 1) the themes that recur in vocational teachers’ life stories about how they meet and teach their pupils and 2) the teaching goals and strategies which emerge from vocational teachers’ life stories. LÄS MER

 3. 3. Läsning som identitetsskapande handling. : Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal

  Författare :Stig-Börje Asplund; Sten-Olof Ullström; Héctor Pérez Prieto; Per-Olof Erixon; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literature reception; reading; literature discussion; interaction; conversation analysis; identity; classroom discourse; social class and schooling; masculinity and schooling.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : In this dissertation literature discussions which include students of Vehicle Engineering at a Swedish upper secondary school will be discussed. The students are all boys. LÄS MER

 4. 4. Skolan som demokratiprojekt : En poststrukturell diskursanalys av demokratiuppdrag och lärarsubjekt

  Författare :Ami Cooper; Héctor Pérez Prieto; Joakim Larsson; Kerstin von Brömssen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discourse theory; poststructural analysis; compulsory school; democratic education; teacher subject; a school free from abuse; Diskursteori; poststrukturell analys; grundskola; demokratiuppdrag; lärarsubjekt; kränkningsfri skola; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Based on a poststructural discourse-theoretical perspective, the aim of this thesis is to critically examine the construction of the Swedish compulsory school’s democratic education and its consequences for the teacher subject, in educational policy texts. Set against the backdrop of what is commonly referred to as a crisis of democracy, the study takes its point of departure in changes in educational politics in recent decades and the new national curriculum for the compulsory school in 2011. LÄS MER

 5. 5. Skola och medier : Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

  Författare :Kristina Hansson; Per-Olof Erixon; Hans Örtegren; Mats Danell; Héctor Pérez Prieto; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; education; development efforts; new media; life story; autoethnography; activity theory; contradiction; dilemma; governmentality; critical discourse analysis; grundskola; nya medier; utvecklingssträvanden; livsberättelser; autoetnografi; aktivitetsteori; systemiska motstridigheter; dilemma; styrningsrationalitet; historisk diskursanalys; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Over time, the state has undertaken various reforms to govern the development of education. The issue of using new media may be seen as such an example. A change in the use of media in education imposes great challenges on both municipalities and teachers. LÄS MER