Sökning: "multimodalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet multimodalitet.

 1. 1. Movere - Att sätta kunskap i rörelse en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Lisa Öhman-Gullberg; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildpedagogik; film; genus; multimodalitet; visuell kultur; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Två klassers ämnesintegrerade verksamhet i bild och samhällskunskap i grundskolans år 6 studeras. Arbetet genomfördes under valrörelsen hösten 2003 inför Sveriges folkomröstning om EMU. LÄS MER

 2. 2. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER

 3. 3. Assessment Discourses in Mathematics Classrooms A Multimodal Social Semiotic Study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Lisa Björklund Boistrup; Astrid Pettersson; Staffan Selander; Torbjörn Tambour; Stephen Lerman; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classrooms; classrooms; assessment; discourses; social semiotics; multimodality; feedback; mathematics competence; matematikklassrum; klassrum; bedömning; diskurser; socialsemiotik; multimodalitet; återkoppling; matematisk kompetens; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This is a study of assessment in mathematics classrooms and assessment is here regarded as a concept with broad boundaries including e.g. diagnostic tests, portfolios, and acts in teacher-student communication. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i förskolan förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Linn Eckeskog; Annika Egan Sjölander; Per-Olof Erixon; Jakob Svensson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 5. 5. Encountering Evolution Children's Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Frejd; Magnus Hultén; Karin Stolpe; Konrad Schönborn; Christina Siry; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Meaning-making processes; Science Education; Evolution; Multimodality; Collaborative Interaction; Exploratory studies; Meningsskapandeprocesser; Naturvetenskapsundervisning; Evolution; Multimodalitet; Interaktion; Explorativa studier;

  Sammanfattning : This thesis explores preschool class children’s meaning making processes when they encounter evolution. By adopting social semiotic and sociocultural perspectives on meaning making, three group-based tasks were designed. Video data from the activities were analysed using a multimodal approach. LÄS MER