Sökning: "alkoholkonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet alkoholkonsumtion.

 1. 1. Disability pension. Epidemiological and financial aspects

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Nils-Ove Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; socioeconomic status; screening; risk factor; participation; occupation; obesity; health screening; financial costs; early retirement; disability pension; diagnoses; Alcohol; body mass index; teetotalism; underweight; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med förtidspensionering är att ge rätt till ekonomisk trygghet om arbetsförmågan skulle reduceras i förtid. Sedan sextiotalet har både totala antalet förtidspensionärer och antalet nybeviljade förtidspensioner ökat kontinuerligt. Efter att 1993 ha kulminerat med över 62. LÄS MER

 2. 2. Lung function in smokers - Aspects on COPD diagnosis and associations to atherosclerosis and alcohol consumption

  Detta är en avhandling från Clinical Physiology and Nuclear Medicine Unit

  Författare :Sophia Frantz; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lung function; smoking; COPD; IOS; atherosclerosis; alcohol consumption;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Rökning är den vanligaste och viktigaste riskfaktorn för att få sänkt lungfunktion. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas oftast av rökning, men drabbar inte alla som röker. Det är en sjukdom som ger försämrad lungfunktion och de som drabbas upplever andfåddhet och hosta, ibland med slemproduktion. LÄS MER

 3. 3. Alcohol Use and Mental Health in Middle-aged Women. Women´s Health in Lund Area, a Swedish Population-based Study

  Detta är en avhandling från Psychiatry (Lund)

  Författare :Jenny Rundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; population; alcohol use; drinking patterns; symptoms; mental health; middle-aged; Women;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Omfattningen av såväl alkoholkonsumtion som psykiska besvär ho's befolkningen är av stor betydelse för folkhälsan och samhällsekonomin. Under 1990-talet har det skett förändringar av svenskarna's alkoholkonsumtion och psykiska hälsa. Alkoholkonsumtionen har ökat kraftigt. LÄS MER

 4. 4. Phosphatidylethanol in blood as a marker of alcohol abuse

  Detta är en avhandling från Dept of Medical Neurochemistry, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Arthur Varga; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PKC; MCV; ELSD; HPLC; red blood cell; phospholipase D; phosphatidylethanol; ethanol; alcohol abuse; state marker; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling sammanfattar studier av en ny biologisk markör för påvisande av alkoholmissbruk. Alkoholmissbruk är ett omfattande hälsoproblem i många delar av världen och Sverige är inte på något sätt undantaget. LÄS MER

 5. 5. Insania Simplex. Empiriska studier av psykisk sjukdom vid förra sekelskiftet

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Malin Appelquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; behandling; diagnoser; lasarett; psykiatrihistoria; självmord; Sverige; vårdtider;

  Sammanfattning : Målsättning: Sveriges första sinnessjukstadga utfärdades 1858. Vi ville studera patienter med psykisk sjukdom och den vård de fick vid förra sekelskiftet. LÄS MER