Sökning: "Robin Samuelsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Robin Samuelsson.

 1. 1. Play, Culture and Learning : Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER

 2. 2. Reasoning with thermal cameras : Framing and meaning-making in naturalistic settings in higher education

  Författare :Robin Samuelsson; Jesper Haglund; Maja Elmgren; Cedric Linder; Tor Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Physics Education Research; IR cameras; thermal cameras; thermodynamics; phase transition; heat transfer; Resources framework; Social semiotics; teacher education; chemistry education; visualization; Fysikdidaktik; kemididaktik; värmekamera; lärarutbildning; termodynamik; fasövergång; lärandesekvens; Socialsemiotik; Resursramverket; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : In this Licentiate thesis, framed by the Resources framework and Social semiotics, I explore how students and instructors, investigating thermal phenomena with IR cameras, come to conceptually and epistemologically frame the naturalistic settings they participate in. Additionally, I look at how they productively employ resources , what barriers they encounter while reasoning about the thermal phenomena and how the semiotic resources of the IR camera relate to the framing and resources employed in their investigations. LÄS MER