Sökning: "Skolledning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Skolledning.

 1. 1. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? : Om den kommunala förskolans ledningsstruktur

  Författare :Maria Styf; Anders Olofsson; Agneta Hult; Solveig Hägglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Municipal preschool; management structure; formal title; total coverage survey; educational management; leading; educational activity; pedagogik; Education; Skolledning Förskolan;

  Sammanfattning : This thesis is a total coverage survey of the municipal preschool management structure. In the late 90's the preschool in Sweden became the first step in the overall educational system. It became a pedagogical activity similar to school with respect to form and content. LÄS MER

 3. 3. Mellan varumärke och gemensamt raster : Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

  Författare :Katina Thelin; Hans-Åke Scherp; Bo Dahlin; Annica Löfdahl; Tom Tiller; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Conceptions; Bottom-up and top-down leadership; Implementation; Phenomenography; School development; School improvement; School Leadership; Schoolwide pedagogy; Schoolwide vision; Verksamhetsidé; Organizational practice; Fenomenografi; Helhetsidé; Implementering; Pedagogisk idé; Pedagogisk verksamhet; Skolutveckling; Skolledarskap; Uppfattningar; Uppifrån- och underifrånstyrning; Verksamhetsidé; Vision; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Skolutveckling Skolledning; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the ways in which verksamhetsidé is seen within the Swedish educational context.In Sweden, the concept verksamhetsidé is used for an idea or a set of ideas related to the practice of an organization, for instance a school or a school district. LÄS MER

 4. 4. Skolledare i grundskolan : en fallstudie av biträdande rektorers möte med skolledning

  Författare :Ingvar Persson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; in-service training; training; competence development; competence; shortage of knowledge; models for working; support employees; reflections; experiences; Assistant principals; face the work; case study; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The issues of the study are: How do the assistant principals face the work as school leaders? Which demands of competence do the new school leaders face? Which needs of competence development exist for new school leaders? In the school studied the organization of the management was changed from one principal and one director of studies to one principal and six assistant principals. All of these were new as school leaders and lacking knowledge as well as experiences in working in school management. LÄS MER

 5. 5. Om samförstånd och konflikt : Samtal mellan föräldrar och skolledning på en specialskola

  Författare :Filippa Säwe; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER