Sökning: "Bengt Erik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Bengt Erik Eriksson.

 1. 1. Estetik på klinik : Den estetiska kirurgins legitimerande retorik

  Författare :Anita Andersson; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; esthetic surgery; body modification; cultural legitimacy; rhetoric; media representations; social values; Estetisk kirurgi; kroppsmodifiering; kulturell legitimitet; mediala representationer; sociala värden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how esthetic surgery as a phenomenon and as a pursuit has been constructed to attain cultural legitimacy, that is, how esthetic surgery has been presented, advocated, and shaped so as to make it seem a possible, reasonable, acceptable, and meaningful practice in the contemporary culture and in people-s lives. Temporally, the study period ranges from the early 1980s to the early 2000s. LÄS MER

 2. 2. När arbetet blev farligt : arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919

  Författare :Maria Arvidsson; Bengt-Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health hazards; factory work; history of occupational health; occupational hygiene; occupational diseese; causes of disease; prevention; responsibility; Sweden; turn of the 20th century; Arbetarskydd; medicinska aspekter; industriarbete; yrkesmedicin; Sverige; sekelskiftet; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In the end of the1940's Occupational Medicine was institutionalised in Sweden. Health hazilards in the work place was not a new field for the Swedish physicians. They had been preocrcupied with these problems for a long time. LÄS MER

 3. 3. Den sjuke mannen : populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa

  Författare :Stina Backman; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male health problems; masculinity; gender; conception of disease; popular culture; media representation; Manlig ohälsa; maskulinitet; genus; sjukdomsföreställningar; populärkultur; medial gestaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen, som handlar om de populärkulturella bilderna av den sjuke mannen, bygger på mediala formuleringar kring manlig ohälsa och sjukdom, primärt under ett svenskt 1990-tal. Syftet med avhandlingen är att analysera populärkulturella förestiillningar om manlig sjukdom och maskulinitet, det vill säga att fånga relationen mellan manlighet och sjukdom på en medierad arena för att se vilken betydelse ohälsa tillskrivs och vilken funktion den fyller i gestaltningen av maskulinitet. LÄS MER

 4. 4. Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande

  Författare :Marit Grönberg Eskel; Bengt Eriksson; Gerd Lindgren; Sven-Erik Karlsson; Elisabeth Olin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; psychiatry; psychiatric disability; normality; recovery; path dependency; stigma; psykisk funktionsnedsättning; normalitet; stigma; återhämtning; stigberoende; psykiatri; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In recent years, a number of reforms have been made regarding the provision of care to people experiencing psychiatric disabilities. The aim of these reforms was to enable these people to participate in society and to ”live as others”. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar med funktionshinder : om barn, föräldraskap och familjeliv

  Författare :Marie Gustavsson Holmström; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parents with disability; disabled parents; parenthood; notions on children; family life; cerebral palsy; spinal cord injury; multiple sclerosis; funktionshinder; funktionsnedsättning; föräldraskap; familjeliv; Disability research; Handikappsforskning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : An increasing number of people with disabilities are choosing to become parents. However, several official goverment reports and other evidence points to the fact that parents with disabilities sometimes experience negative bias and distrust of their capacities as parents. LÄS MER