Sökning: "vårdnadsfrågor"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet vårdnadsfrågor.

 1. 1. Adoption i ett konflikt- och utvecklingsperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Gunilla Halldén; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adoption; Fosterbarn; Föräldrar; Förmynderskap; Vårdnadsfrågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Asymmetrisk interaktion mötet mellan klient och socialförvaltning i en vårdnadsprocess

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Filip R. Lejon; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion Sverige; vårdnadsfrågor;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to describe and analyze "asymmetric interaction." It seeks to find out what the consequences of asymmetry are in an actual confrontation and for the parties involved in it. This study is an attempt to develop, to operationalize, and to illustrate the concept of asymmetry in an empirical investigation. LÄS MER

 3. 3. Essays on Family and Labor Economics

  Detta är en avhandling från Stockholm : The Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University

  Författare :Katarina Richardson; James Albrecht; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjeekonomi; löneskillnader; vårdnadsfrågor; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Are Divorcing Parents Induced to Choose Joint Custody? An Evaluation Using Implementation Theory: What demands do divorcing parents make in court with respect to custody, under different legal regimes. This question is analyzed using the tools from implementation theory. LÄS MER