Sökning: "Mats Börjesson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Mats Börjesson.

 1. 1. Kropp och makt i rörelse

  Författare :Marie Öhman; Björn Eriksson; Mats Börjesson; Leif Östman; Mats Franzén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Foucault; Power; Governmentality; Physical Education; Body; Governing processes; Actions; Video-recordings; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Body and Power in MotionThis dissertation is concerned with body and politics, or, more specifi cally body, power and governance. The central question is how specifi c individuals and bodies are constituted in the teaching of Physical Education (PE) in school. LÄS MER

 2. 2. Sanningen om brottslingen : Rättspsykiatrin som kartläggning av livsöden i samhällets tjänst under 1900-talet

  Författare :Mats Börjesson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studies of barrier function in patients with ulcerative colitis and pouchitis

  Författare :Mats Persborn; Johan Söderholm; Lars Börjesson; Maria Jenmalm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background and aim: The cause of ulcerative colitis (UC) is largely unknown. However, there is a presumed genetic component to susceptibility and altered intestinal barrier function has been implicated in the pathophysiology of ulcerative colitis. LÄS MER

 4. 4. Blodets och rötternas logik : Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik

  Författare :Malinda Andersson; Karin Barron; Mats Börjesson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Transnational Adoption; Discourse; Welfare; Nation; Family; Belonging; Difference; Origins; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In this thesis, transnational adoption is used as an illustrative example to address the tension between caring and differentiating aspects of the discursive practice of Swedish welfare. Drawing mainly upon postcolonial conceptualizations of nation and family, the discursive constitution of transnational adoption, transnational adoptees, and transnational adoptive families as objects of knowledge is explored. LÄS MER

 5. 5. Läsande flickor : Läspolitik och det genomlysta subjektet

  Författare :Sara Andersson; Mats Börjesson; Magnus Öhrn; Jutta Ahlbeck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; girls; reading; Foucault; genealogy; history; event; dispositif; subjectivity; discourse analysis; citizenship; reading surveys; PISA; PIRLS; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The dissertation explores the multiple shapes of ‘the reading girl’ and how this subject is constructed in reading surveys and assessments during the 1900s and early 2000s. The analysis focuses on mapping the subject's historical constitution by defining specific historical events that have been important in shaping the reading girl as a subject. LÄS MER